LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Steun ons

Algemeen

Kerken in Nederland ontvangen geen subsidie van de rijksoverheid en zijn daardoor financieel geheel afhankelijk van bijdragen in de collectes en in andere giften. De kosten voor o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, verlichting, kaarsen, drukwerk, diaconie, onderhoud en vele andere zaken worden uit deze giften betaald. We zijn dankbaar voor alles wat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen.

Actie Kerkbalans

Jaarlijks, in de tweede helft van de maand januari, wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofs-gemeenschappen voor een financiële bijdrage aan hun eigen plaatselijke kerk. Bijdragen aan Actie Kerkbalans kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL45 INGB 0002 6250 00 t.n.v. Liduina Basiliek, Schiedam. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Klik voor filmpje

Vriendenstichting

Op 23 december 2014 is de 'Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans' opgericht. Het doel van de stichting is het verwerven van fondsen om de Liduinabasiliek als kerkgebouw in stand te houden. Tevens ondersteunt de Stichting alle activiteiten, waaronder concerten, die aan deze doelstelling bijdragen. Giften kunt u storten op rekeningnummer NL54 INGB 0006 6944 73 t.n.v. de hiervoor genoemde stichting. De Stichting heeft de ANBI-status waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Meer gegevens over de stichting kunt u hier vinden. Het beleidsplan van de stichting over de periode 2015 - 2017 vindt u hier.

Om uitgaven te kunnen plannen zou het fijn zijn als u vriend zou willen worden van de Stichting. In bijgaande folder leest u hier meer over. De folders liggen ook achter in de kerk.

Folder-stichting

Giften en de fiscus

Met een periodieke gift kunt u meer aan de kerk schenken zonder meer te betalen. Dit is mogelijk omdat een periodieke gift een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn pas aftrekbaar vanaf 1% tot maximaal 10% van het verzamel-inkomen. Bij een periodiek gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

U kunt vrij eenvoudig berekenen hoeveel het voordeel bedraagt, zowel voor u als voor de Liduinabasiliek. Op de website van Kerkbalans vindt u een handige schenkcalculator. De financieel beheerder zorgt er vervolgens voor dat uw periodiek gift wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Heeft u belangstelling voor de periodieke gift of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de financieel beheerder de heer L.F. van Poppel, telefoon: 06 - 53 90 08 39, e-mail: louisvanpoppel@planet.nl