LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

In juli en augustus één viering op zondag

Vanaf zondag 4 juli is er in de basiliek één eucharistieviering en wel om 9.30 uur! Deze gewijzigde aanvangstijd is noodzakelijk omdat in deze maanden iedere beschikbare priester twee eucharistievieringen op de zondag viert. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de reistijd van Schiedam naar Vlaardingen. De zondagse vieringen om 9.30 uur lopen tot en met 29 augustus!

Klok op 9.30 uur

Corona-maatregelen

Wat betreft Corona-maatregelen gelden voor de Liduinabasiliek de volgende regels:

  • Vooraf reserveren is niet meer nodig.
  • Een mondkapje is niet meer verplicht.
  • Vul bij binnenkomst uw gegevens in.
  • De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd (handen desinfecteren, anderhalve meter afstand houden).
  • Samen zingen is niet toegestaan.
  • Koorrepetities met maximaal twaalf koorzangers zijn weer mogelijk in de kerk (nog niet in De Wilgenburg).

Een toelichting door het pastoraal team op bovenstaande regels kunt u hier lezen.


Zeventiende zondag door het jaar

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: 'Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?' - Dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.' Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?' Jezus echter zei: 'Laat de mensen gaan zitten.' Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.' Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

Joh. 6, 1-15
Vijf broden en twee vissen

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand (behalve in augustus). Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

30 juli geen Vesperviering

De maandelijkse Vesperviering gaat op 30 juli niet door vanwege de vakantietijd.


Bezichtiging

Sinds kort is de basiliek op vrijdag (van 10.30 - 13.00 uur) en op zaterdag (van 14.00 - 17.00 uur) weer opengesteld voor bezichtiging. Het bezoek van de Van Rossems aan Schiedam heeft de basiliek veel extra bezoekers opgeleverd. Jan Willem de Boer van JW TV sprak hierover met Theo Schoenmakers, voormalig wethouder en nu één van de gastheren. U kunt het interview hier bekijken.

Klik voor filmpje

Collecte

Vanwege de Corona-maatregelen is er tijdens de eucharistievieringen geen collecte in de basiliek, maar na afloop van de viering. U kunt echter uw bijdrage ook storten op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. 'Par DGH Exploit DG Liduina Basiliek' o.v.v. 'collecte'. Of u kunt via de Givt-app op uw mobiele telefoon aan de collecte geven. Een stap-voor-stap uitleg kunt u hier vinden.

Collecteschaal

Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola was van Baskische adel. Tijdens een slag bij de stad Pamplona in 1521 gedroeg hij zich zo overdreven dapper, dat hij door een vijandige kogel werd getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het stamslot te Loyola werd hij verpleegd. Tijdens zijn revalidatie aan zijn knie begon hij uit pure verveling te lezen uit de enige twee boekjes die er in het huis te vinden waren: een levensbeschrijving van Jezus en een bundeltje heiligenlevens. Vanaf dat moment had hij een onderwerp om over te dagdromen: 'Hoe zou het zijn als ik net als Sint Franciscus ging doen, of als Sint Dominicus?' Na verloop van tijd bemerkte hij hoe de dagdromen over Franciscus en Dominicus hem veel voldoening schonken. Intussen bleek dat de knie niet goed genas. Er groeide een vreemd uitstekend bot naar buiten. Hij verzocht de dokter, nadat deze het been nog eens gebroken en opnieuw gezet had, het eenvoudig weg te zagen. Zonder verdoving doorstond hij deze barre operatie. Toch bleven de fantasieën over de navolging van de heiligen hem steeds meer troost bieden. Hij beschouwde dat verschijnsel als een signaal van 'de goede geest', en trok de consequentie dat hij dus aan díe geest moest gehoorzamen.

Na zijn genezing - al bleef hij zich sindsdien hinkend voortbewegen - trok hij zich terug in de eenzaamheid, om nog meer gebedservaring op te doen. God had hem op zijn ziekbed door de innerlijke bewegingen van troost en dorheid de eerste lessen in onderscheiding der geesten en gebed bijgebracht. Hij zou dat ook in het vervolg blijven doen. Ignatius hield nauwgezet notitie bij van wat hij in zijn gebed doormaakte. Uit die aantekening is zijn handleiding voor het begeleiden van bidders gegroeid: de ‘Geestelijke Oefeningen’.

Ignatius staat bekend als oprichter (1539) en eerste generale overste van de Jezuïetenorde (de Sociëteit van Jezus). Hij overleed in 1556 op vijfenzestigjarige leeftijd. Uit de lijkschouwing bleek dat zijn lichaam totaal door ziekten was verteerd. Na zijn heiligverklaring in 1622 werd hij begraven in de Jezuïetenkerk il Gesù en werd voor hem de kerk Sant'Ignazio opgericht, in Rome. Zijn grafschrift luidt: ‘Voor hem was het kleinste niet te klein en het grootste niet te groot’.

In Loyola, in Spaans Baskenland, zijn geboorteplek, werd een klooster en een kerk gebouwd, gewijd aan Ignatius, waarnaar bedevaarten worden ondernomen. Hij is patroon van bezinningshuizen. Zijn voorspraak wordt onder meer ingeroepen voor het krijgen van kinderen, wanneer dat moeilijk lijkt (ook bij dieren). Zijn gedachtenis is op 31 juli.

Ignatius van Loyola

Wat betekent Pasen?

Mensen wensen elkaar vrolijk - of zalig Pasen. Maar wat betekent Pasen eigenlijk? Jan Willem de Boer van JW TV sprak hierover met rector Egging in de Liduinabasiliek. U kunt het interview hier bekijken.


Roderick Vonhögen bezocht Schiedam

Voor het televisieprogramma 'Roderick steekt zijn licht op in Schiedam' heeft mediapriester Roderick Vonhögen op vrijdag 12 februari een bezoek gebracht aan Schiedam. Hij nam hier een aflevering op van zijn programma: 'Roderick zoekt licht', mogelijk bij u bekend.

U kunt de uitzending hier terugkijken. Scroll iets naar beneden en klik/tik op de blauwe ovale knop 'Op glad ijs in Schiedam'. (Als u op de afbeelding van de val op het ijs klikt, ziet u alleen het voorstukje).

Roderick Vonhögen in Schiedam

Kerkdienst beluisteren

Voor diegenen die niet naar de basiliek kunnen/willen komen is er de mogelijkheid om thuis alle vieringen 'live' te beluisteren via de computer. Klik op deze link en de uitzending start automatisch als de eucharistieviering begint.

De uitzendingen worden opgenomen. Hoe u een viering terug kunt luisteren, kunt u hier vinden


Veel gestelde vragen over Corona-maatregelen

De Corona-maatregelen voor de kerk roepen bij veel mensen vragen op, bijvoorbeeld waarom een pincet gebruikt wordt bij het communie-uitreiken. Het antwoord op veel gestelde vragen kunt u hier lezen.


Vensters op Liduina

Vorig jaar kon het Liduinafeest en de -processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat. Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 30, 2021

Zaterdag

24 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

Zondag

25 juli

9.30 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistieviering met orgelspel en medewerking van enkele koorleden. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD. U kunt viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

28 juli

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

29 juli

19.00 uur Gedachtenis van de H. Martha. Eucharistieviering.
H. Martha
20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

30 juli

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.

10.30 uur De kerk is opgengesteld voor bezichting tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

31 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

1 augustus

9.30 uur Zeventiende zondag door het jaar. Eucharistieviering met orgelspel en medewerking van enkele koorleden. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

13.30 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater Asa SVD.