LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

Corona-maatregelen

In de Liduinabasiliek gelden de volgende Corona-regels:

  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Draag een mondkapje als u zich door de kerk verplaatst.
  • Samen zingen wordt dringend ontraden.
  • Koffiedrinken na de viering is niet mogelijk.

De volledige toelichting door het pastoraal team op bovenstaande kunt u hier lezen.


Eerste zondag van de Advent

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.'

Lc. 21, 25-28.34-36
Jezus komt

Kinderwoorddienst

Tijdens de eerste zondag van de Advent (aanstaande zondag 28 november) is er weer kinderwoorddienst en -crèche. Zo ook tijdens de eucharistieviering op de derde zondag van de Advent op zondag 12 december.


Laurentius plaquette voor Thea Bakker

Afgelopen vrijdag 19 november werd de eucharistie gevierd bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van parochie De Goede Herder. Hierna volgde een lezing met als thema 'Een vitale kerk na corona' door onze bisschop mgr. Van den Hende.

Aansluitend overhandigde pastoor Charles Duynstee de Laurentius plaquette van het bisdom aan Thea Bakker-Janse voor haar meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk voor de parochie en Kerk. Veel dank aan mevrouw Bakker voor haar grote inzet!

Op de bronzen plaquette staat de heilige diaken Laurentius afgebeeld op het rooster, geflankeerd door een soldaat (links) en een man die met een blaasbalg het vuur aanwakkert (rechts) en linksboven een kruis. Laurentius is de patroonheilige van het bisdom Rotterdam.

Klik/tik op een foto hiernaast voor een vergroting. Deze opent dan in een nieuw venster.

De eucharistieviering en de lezing door de bisschop kunt u terugkijken via het YouTube-kanaal van de parochie.

Foto 49

Foto 50

Laurentius plaquette

Opbrengst deurcollecten

De deurcollecte voor Wereldmissiedag heeft een bedrag van 241,- euro opgebracht. Voor de deurcollecte van Wereldmissiemaand mochten we een bedrag van 225,42 euro ontvangen. Natuurlijk danken wij u hartelijk voor uw financiële bijdrage.


Adventsactie

'Een gezonde start voor moeder en kind'. Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen. Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna:

  • Een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe.
  • Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook.
  • Extra zorg voor kinderen in El Salvador.
  • Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.

Meer informatie over de Adventsactie en deze projecten vindt u op vastenactie.nl.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Bij voorbaat heel veel dank!

Adventsactie

Basiliek in kerstsfeer

Dit weekend vieren we de eerste zondag van de Advent, de periode op de voorbereiding van het komend Kerstfeest, de geboorte van de Heer. Om onze basiliek in kerstsfeer te brengen zullen wij ook geld uit moeten geven voor de kerstversiering. Denkt u aan de kerstbomen, de opstelling van de Kerststal en de aanvullende bloemversiering. In het weekend van 4 en 5 december wordt er een deurcollecte gehouden voor de bloemversiering. Bij de uitgang staat de koperen schaal voor uw financiële bijdrage. Wat zou het fijn zijn als onze basiliek in pracht en praal is en volop in kerstsfeer. Juist nu, in deze donkere en onzekere tijden! Doet u mee met deze extra collecte?


Kerstviering voor kinderen

‘Op zoek naar het licht’ oproep aan kinderen om mee te helpen. Vrijdag 24 december is er een kerstviering in de Liduinabasiliek speciaal voor kinderen, hun ouders en grootouders en andere geïnteresseerden. De viering begint om 18.30 uur. In deze donkere tijden zijn we allemaal op zoek naar het licht. De komst van Jezus op aarde bracht licht bij de mensen die hem ontmoetten. Dat willen we graag samen vieren op kerstavond. Er is een spannend kerstverhaal en er worden bekende kerstliedjes gezongen. We willen samen bidden, vooral voor de mensen voor wie deze dagen moeilijk zijn. Voor deze viering hebben we kinderen nodig die ons kunnen helpen. In het verhaal zijn bijvoorbeeld herders, die lichtdragers zijn. In de week van 24 december wordt een keer geoefend in de kerk. Opgeven en informatie via mw. Lidwien Meijer, e-mail: lammeijer24@gmail.com. U kunt ook samen met heel veel anderen, op vrijdagavond 24 december naar de basiliek komen om 18.30 uur.


Franciscus Xaverius

Franciscus Xaverius werd in 1506 in Spanje geboren. Sint Franciscus was een van de eerste Jezuïeten. Hij geldt als een van de grootste missionarissen die de Kerk heeft gekend. Hij wordt de Apostel van India en Japan genoemd. Tijdens zijn studies in Parijs sloot hij zich bij de heilige Ignatius aan. Hij werd in 1537 priester te Rome, waar hij zich wijdde aan werken van naastenliefde. In 1541 vertrok hij naar het Oosten en verkondigde tien jaar lang in India en Japan vol ijver het evangelie. Velen bekeerde hij er tot het geloof. Hij stierf in 1552 op het Chinese eiland Sancian. In 1927 gaf paus Pius XI hem de titel Patroon van alle Missiën. Franciscus wordt beschouwd als de grondlegger van de Kerk in het Verre Oosten. Na de apostel Paulus is hij misschien wel de grootste missionaris die de Kerk ooit gekend heeft.

Bron: kro-ncrv.nl
Franciscus-Xaverius

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Vensters op Liduina

Evenals in 2020, kon ook in 2021 de Liduina-processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de Ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 48, 2021

Zaterdag

27 november

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is rector Egging.

Zondag

28 november

10.00 uur Eerste zondag van de Advent. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Cantorij o.l.v. Bas van Houte. De celebrant in deze viering is rector Egging. Er is kinderwoorddienst en -crèche. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

1 december

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

2 december

19.00 uur Eucharistieviering.
20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

3 november

8.30 uur Gedachtenis van de H. Franciscus Xaverius, priester. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.

Zaterdag

4 december

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het kerstfeest.

Zondag

5 december

10.00 uur Tweede zondag van de Advent. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het kerstfeest.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is vicaris-generaal Esteban Kross van het bisdom Paramaribo.