LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Wereldmissiedag van de kinderen

Dit weekend is er een deurcollectie voor Wereldmissiedag van de kinderen.

Overal ter wereld gaan kinderen op Wereldmissiedag van de kinderen andere kinderen helpen door bijvoorbeeld een beetje van hun zakgeld opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Missio is de organisatie van de Katholieke Kerk die gelovige mensen in arme landen helpt. Elk jaar staat een ander land centraal, dit jaar worden de kinderen in de weeshuizen in Guinee (land in west Afrika) geholpen. Achterin de kerk staat een extra collecteschaal, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen, Den Haag of via de Givt-app. Bij voorbaat veel dank voor uw financiële bijdrage!

Missio

Marriage Course

Op 7 oktober 2022 start er een nieuwe online Marriage Course voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden.

  • Deelnemers kunnen zich uiterlijk op 6 oktober 's ochtends aanmelden
  • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
  • De data zijn: 7 oktober, 28 oktober, 4 november, 18 november, 9 december, 6 januari en 20 januari van 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 27 januari 2023 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de cursus.
  • De kosten zijn 25,- euro per paar.

Stellen kunnen zich aanmelden via de website van het Bisdom Rotterdam.

Marriage Course

Onnutte knechten

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: 'Geef ons meer geloof.' De Heer antwoordde: 'Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: 'Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.'

Lc. 17, 5-10
Parabel van het mosterdzaadje

Rozenkransfeest en Rozenkransmaand

Rector Henri Egging schreef het volgende bericht: Op zondag 9 oktober 2022, dicht bij de datum van 7 oktober, vieren wij in de basiliek van Heilige St. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Schiedam het feest van de co-patrones: de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Het Rozenkransfeest op 9 oktober begint om 10.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering en met muzikale verzorging van het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. In de middag wordt om 15.30 uur de Rozenkrans gebeden. Aansluitend volgen rond circa 16.00 uur de Vespers met plechtig Lof, gezongen door de Broederschap van Sint Liduina en de koren In Honorem Dei en Jubilatio.

Niet alleen 7 oktober en zondag 9 oktober, maar heel de oktobermaand is Rozenkransmaand. Daarom is er elke woensdagavond in oktober om 19.00 uur (dus op 5, 12, 19 en 26 oktober) Lof en rozenkransgebed in de Liduinabasiliek. U bent van harte welkom!

Onze Lieve Vrouw Rozenkrans

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 40, 2022

Zaterdag

1 oktober

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is een deurcollecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen.

Zondag

2 oktober

10.00 uur Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is kinderwoorddienst en crèche. Er is een deurcollecte voor de Wereldmissiedag van de kinderen. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kop koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater C. Ebaa CSSp.

Woensdag

5 oktober

8.30 uur Gedachtenis van de H. Faustina Kowalska, maagd. Eucharistieviering.

19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

6 oktober

19.00 uur Gedachtenis van de H. Bruno, priester. Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

7 oktober

8.30 uur Gedachtenis van de H. Maagd Maria van de Rozenkrans. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de pastorie.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
19.00 uur Eucharistieviering. Aansluitend aanbidding van het Allerheiligste en er worden 1000 Weesgegroetjes gebeden tot in de vroege ochtend van zaterdag 8 oktober in diverse talen. U bent allen van harte welkom!.

Zaterdag

8 oktober

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is rector Egging.

Zondag

9 oktober

10.00 uur Acht-en-twintigste zondag door het jaar. Rozenkransfeest. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is rector Egging. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.30 uur Bidden van de rozenkrans.

16.00 uur Vespers met plechtig Lof door de broederschap St. Liduina en muzikale verzorging door onze koren In Honorem Dei en Jubilatio.
Onze Lieve Vrouw Rozenkrans