LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

Negen-en-twintigste zondag door het jaar

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden: "Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen." Hij antwoordde hun: "Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?" Zij zeiden Hem: "Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten." Maar Jezus zei hun: "Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?" Zij antwoordden Hem: "Ja, dat kunnen wij." "Inderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid." Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: "Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen."

Mc. 10, 35-45
Links en rechts naast Jezus

Terugblik avond Schuldhulpmaatje

Deze informatieavond op 11 oktober was vooral georganiseerd voor mensen die anderen willen helpen om uit hun schulden te komen. Schuldhulpmaatje is een landelijke stichting, voortgekomen uit de kerken. Het doel is om mensen in de schulden te helpen door middel van 'maatjes'. Het 'maatje' ondersteunt en leert iemand hoe hij/zij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen. En dat betekent dat je, soms, op je handen moet blijven zitten.

In Schiedam is er nog geen afdeling van Schuldhulpmaatje. Terwijl hier zeer veel mensen wonen met schulden. Wel zijn er afdelingen in Vlaardingen en Maassluis. Het doel van de avond was dan ook om de Schiedamse afdeling bekendheid te geven en om 'maatjes' en andere ondersteuners te vinden. De avond was een succes. Er waren verschillende mensen die interesse hadden. Hopelijk kunnen we in 2021 beginnen.

Schuldhulpmaatje

H. Lucas

Lucas was van heidense afkomst. Na zijn bekering werd hij de metgezel van de apostel Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn Evangelie. In een ander werk, de Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode: hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus' eerste verblijf in Rome.

Lucas is (naast Marcus) een van de twee evangelisten die niet behoorde tot de kring van de twaalf apostelen. Hij was wel de vriend en metgezel van de heilige Paulus. De traditie zegt dat Lucas afkomstig zou zijn uit Antiochië in Syrië en van heidense afkomst is. Aan zijn taal en spreekstijl kunnen we afleiden dat Lucas een geleerd man was: zijn moedertaal was Grieks en waarschijnlijk was hij arts van beroep.

Lucas vergezelde Paulus op zijn tweede en derde zendingsreis om de 'Blijde Boodschap' te verkondigen aan de heidenen. De plaats van vertrek en aankomst van de tweede zendingsreis was Antiochië te Syrië, de thuishaven van Lucas: Na enige dagen zei Paulus: 'Laten we nog eens de broeders gaan bezoeken in alle steden waar we het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat.' (Hand. 15, 36).

De feestdag van Lucas is op 18 oktober. Omdat Lucas arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van artsen. Lucas is ook patroonheilige van schilders en beeldsnijders (het Sint-Lucasgilde). Volgens de legende schilderde Lucas Maria met het kind Jezus naar het leven, wat in het Oosterse christendom bekend werd als de icoon Hodegetria (De Hodegetria (Grieks: Zij-die-de-weg-wijst) zou het oudste type icoon van de Moeder Gods of Maria zijn).

Bron: Wikipedia en Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

H. Lucas

Deurcollecte Missio

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio aandacht aan de kerk in Guinee, een relatief onbekend land in West-Afrika. Missiezondag wordt gevierd in het weekend van 23 op 24 oktober 2021. 'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.' Met dit citaat uit het boek Handelingen van de Apostelen [4-20] voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Gelovigen worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee onder de aandacht.

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.

Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. Wilt u de zusters helpen in Guinee? geeft u dan volgend weekend bij de deurcollecte uw financiële bijdrage of via overmaking IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag. Namens Missio alvast heel veel dank! Wilt u meer weten over Missio en de missiemaand, kijkt u dan op de website missio.nl

Logo Missio

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand (behalve in augustus). Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Corona-maatregelen

Voor de Liduinabasiliek gelden de volgende Corona-regels:

  • Reserveren en registratie is niet meer nodig.
  • Anderhalve meter afstand houden is niet meer nodig.
  • Samen zingen is weer toegestaan.
  • Bij de uitreiking van de Communie blijft het communiescherm gehandhaafd. Tongcommunie is niet mogelijk.
  • De basisregels blijven gelden: Handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten.
  • Biechten kan niet plaatsvinden in een biechtstoel, wel in een goed geventileerde ruimte.
  • Er wordt niet gesprenkeld met wijwater. Wijwaterbakjes blijven nog leeg.
  • De collecte vindt plaats bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app

Een volledige toelichting door het pastoraal team op bovenstaande regels kunt u hier lezen.


Geloven, Corona en versoepelen

Langzaam weer op gang komen. Langzaamaan laten we een verwarrende periode van anderhalf jaar achter ons. De grote vraag is wat heeft de pandemie voor invloed gehad op ons als gelovigen? Meer informatie over deze avonden is te lezen in Kerk aan de Waterweg. De avonden worden gehouden op 11 oktober in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis, 18 oktober in de Pax-Christikerk in Vlaardingen en 25 oktober in de Liduinabasiliek, De Wilgenburg. De avonden zijn van 19.45 tot plm. 22.00 uur. Aanmelden is verplicht, dit kunt u doen via secretariaat.andreaspetrusenpaulus@goedeherderparochie.nl.


Kapsalon Romy

Zondag 24 oktober, na de eucharistieviering van 10.00 uur, wordt de film 'Kapsalon Romy' afgespeeld in de Wilgenburg (na koffie en lunch). Een familiefilm over de ziekte van Alzheimer. In ongecompliceerde dialogen komen schrijnende situaties aan de orde. Het perspectief van Romy, kleindochter, wordt constant gevolgd. De film ontroert en geeft inzicht in een fatale ziekte waarin sommigen van ons te maken hebben in de familie- of kennissenkring. Aanmelden is noodzakelijk via of riero@hotmail.com of (06) 15 37 73 28. Meer informatie is ook te lezen in Kerk aan de Waterweg.


Vensters op Liduina

Evenals in 2020, kon ook in 2021 de Liduina-processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat. Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 42, 2021

Zaterdag

16 oktober

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

17 oktober

10.00 uur Negen-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is pater Tharsis. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

20 oktober

8.30 uur Eucharistieviering.
19.00 uur Lof en rozenkransgebed.

Donderdag

21 oktober

19.00 uur Eucharistieviering.
20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

22 oktober

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.
10.30 uur De kerk is opgengesteld voor bezichting tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

23 oktober

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

24 oktober

10.00 uur Dertigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd de Cantorij. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.