LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Adventsactie

'Ieder kind een goede start', is het motto van de Adventsactie 2022. Tijdens de adventsperiode, de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis, vragen we voor de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden… Hoop is nooit vanzelfsprekend. Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. De Adventsactie steunt diverse projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. Wilt u deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Meer informatie vindt u op de website van vastenactie.

Adventsactie 2022

Voedselbank

'Samen de winter door'. Er is meer vraag naar voedselpakketten dan ooit, naar verwachting neemt het aantal klanten deze winter met minimaal 40% toe. Dat betekent dat er meer voedselpakketten samengesteld moeten worden en er meer voedingsmiddelen nodig zijn. Veel mensen die letterlijk in de kou zitten, gezinnen die met een lege maag naar bed gaan, energiekosten die zijn gestegen et cetera. Om het leed iets te verzachten, krijgen alle huishoudens twee keer 190 euro uitgekeerd van de overheid. Sinds deze regeling bekend is, ontvangt de Voedselbank meerdere donaties van precies (of gedeeltelijk) het compensatiebedrag. Mocht u de Voedselbank financieel willen ondersteunen? Dit kan via NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v. Voedselbank. Wilt u (ook) houdbaar voedsel geven (niet over de datum heen alstublieft), achterin de kerk staat de mand voor de Voedselbank! Helpt u mee? Juist nu, in deze donkere en onzekere tijden! Bij voorbaat heel veel dank voor uw goede gaven!

Voedselbank

Bijbel leesrooster

Vanaf de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe liturgisch jaar. Om deze reden ligt er achterin de kerk een nieuw Bijbel leesrooster. Neemt u het rooster gerust mee naar huis.

Bijbel

Weest waakzaam

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.'

Mt. 24, 37-44
Weest waakzaam

Basiliek in kerstsfeer

Dit weekend vieren we de eerste zondag van de Advent, de periode op de voorbereiding van het komend Kerstfeest, de geboorte van de Heer. Om onze basiliek in Kerstsfeer te brengen zullen wij ook geld uit moeten geven voor de kerstversiering. Denkt u aan de kerstbomen, de opstelling van de Kerststal en de aanvullende bloemversiering. In het weekend van 3 en 4 december wordt er een deurcollecte gehouden voor de bloemversiering. Bij de uitgang staat de koperen schaal voor uw financiële bijdrage. Wat zou het fijn zijn als onze basiliek in pracht en praal is en volop in kerstsfeer. Juist nu, in deze donkere en onzekere tijden! Doet u mee met deze extra collecte?

Kerstversiering

Kleine kerstmarkt

Op zondag 4 december is er na de eucharistieviering van 10.00 uur een kleine kerstmarkt in de Wilgenburg. Diverse kerstartikelen worden te koop aangeboden, onder andere kerstballen, kerstkransen, wijwater bakjes etc. De opbrengst komt ten goede van de basiliek. U bent tevens welkom voor een kopje koffie of thee!


Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 48, 2022

Zaterdag

26 november

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

27 november

10.00 uur Eerste zondag van de Advent. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Cantorij met leden van het dameskoor Jubilatio en het herenkoor in Honorem Dei. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

30 november

8.30 uur Feest van de H. Andreas, apostel. Eucharistieviering.

Andreas, geboren te Betsaïda, was aanvankelijk leerling van Johannes de Doper. Later sloot hij zich aan bij Jezus, met wie hij ook zijn broer Petrus in kennis bracht. Samen met Filippus leidde hij ook een groep heidenen te Jeruzalem tot Jezus en wees hij, vóór de broodvermenigvuldiging, een jongen aan die broden en vissen bij zich had. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na het Pinksterfeest het Evangelie verkondigd in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd.
Heilige Andreas

Donderdag

1 december

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

2 december

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de pastorie.

Zaterdag

3 december

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is rector Egging. Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het Kerstfeest.

Zondag

4 december

10.00 uur Tweede zondag van de Advent. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is rector Egging. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de Wilgenburg (met kleine kerstmarkt). Er is een deurcollecte voor de bloemversiering voor het Kerstfeest. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater C. Ebaa CSSp.