LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Liduinafeest

Op zondag 22 mei 2022 vieren we het Liduinafeest. Deze feestelijke dag begint om 10.00 uur met een Hoogmis. Tijdens deze viering is er kinderwoorddienst en crèche. Aansluitend aan de viering is er koffie/thee in de Wilgenburg en is er gelegenheid uw (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken tot 14.00 uur. De basiliek blijft geopend! Om 12.00 uur en om 13.00 is er gelegenheid een rondleiding bij te wonen. De processie door de straten van Schiedam begint om 14.00 uur met een gebedsmoment in de basiliek. Rond 14.30 uur is er een oecumenische gebedsdienst in de Grote- of Sint Janskerk. Om 16.00 uur er is ter afsluiting een vesperdienst. Aansluitend is er ontmoeting met soep en een broodje in de Wilgenburg. U bent heel bijzonder welkom op deze feestelijke dag! Zie ook bijgaande poster.

Over de processie is een persbericht verschenen dat u hier kunt vinden.

Poster Liduinafeest

Zesde zondag van Pasen

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven.'

Joh. 14, 23-29
De Vader zendt u de Helper

Vesperviering

De eerstvolgende vesperviering is op vrijdag 27 mei om 17.00 uur. Voorafgaand aan de vesperviering is er thee/koffie en ontmoeting in de Wilgenburg vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom via de zij-ingang van de basiliek. De viering wordt opgenomen en is vanaf 20.00 uur ook hier te bekijken. De Vesperdienst is een initiatief van een aantal parochianen onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam.

Vespers

IJsheiligen

De IJsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De periode in mei wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. IJsheiligen is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze 'strenge heren' dateren van rond het jaar 1000. De naam IJsheiligen komt van de naamdagen van vier heiligen die hierboven genoemd zijn. Drie is het heilig getal en daarom rekent men in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt St. Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort St. Bonifatius er niet bij. Deze heilige is niet de bekende Bonifatius, (bijgenaamd de Apostel van Duitsland), die in 754 in de buurt van Dokkum werd gedood, want die heeft zijn feestdag op 5 juni. Zijn naamgenoot, de IJsheilige Bonifatius, was een Romeins burger die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. Sommige landen, waaronder Duitsland, Hongarije en Zwitserland, rekenden in het verleden ook 15 mei (ook wel aangeduid als koude Sophie) nog tot de IJsheiligen. Dat gebruik dateert uit de 11e eeuw, toen zij beschermvrouwe tegen de nachtvorst was. In het Alpengebied werden indertijd op die dagen vuren ontstoken ter bescherming tegen de vorst. In Duitsland gebruikt men nog de uitdrukking 'Pflanze nie vor der kalten Sophie', waarmee bedoeld wordt dat men nooit spullen moet poten vóór 15 mei (de naamdag van de heilige). De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late nachtvorst kan in deze periode veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de ijsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar.

Bron: Wikipedia
Servatius

Heiligverklaring Titus Brandsma

Op zondag 15 mei is pater Titus Brandsma heiligverklaard. Bij gelegenheid hiervan zijn er bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes verschenen. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn 'Het laatste geschrift' en 'Mijn cel' met 'Dagorde van een gevangene'. De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. De boekjes kosten 1,00 euro per stuk en worden samen als set verkocht voor 2,00 euro. Er wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Dit kan via de collecteschaal (in envelop met vermelding boekje(s)) of via de extra collecteschaal achterin in de kerk. Meer informatie is ook te lezen op de website van het Bisdom Rotterdam.

Titus Brandsma

Jaar van de Sacramenten

De eerstvolgende avond over de sacramenten is op 9 juni. Dan zal rector Egging spreken over het Doopsel, de Eucharistie en het Vormsel. Op donderdag 23 juni behandelt pater Tharsis SVD de Biecht en de Ziekenzalving. De avonden zijn van 19.30 - 21.30 uur in de pastorie van de basiliek. Zie ook nevenstaande poster. Aanmelding via riero24@hotmail.com.

Flyer-Sacramenten

Martelaren van Gorcum

Op 9 juli is weer de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. De custos (verantwoordelijke) voor het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas, heeft bij gelegenheid van dit bijzondere jaar een brief geschreven. Deze kunt u hier vinden.

Bedevaartsoord Martelaren van Gorcum

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Vensters op Liduina

Evenals in 2020, kon ook in 2021 de Liduina-processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 21, 2022

Zaterdag

21 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

Zondag

22 mei

10.00 uur Zesde zondag van Pasen. Liduinafeest. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is rector Egging. Er is kinderwoorddienst en crèche. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Na de viering bent u welkom in de Wilgenburg voor een kopje koffie/thee is kunt u uw (zelf meegebrachte lunch) gebruiken.

12.00 uur Rondleiding in de basiliek.

13.00 uur Tweede rondleiding in de basiliek.

14.00 uur Gebedsmoment in de basiliek, aansluitend begin van de processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam.

14.30 uur Oecumenische gebedsdienst in de Grote of Sint Janskerk.

16.00 uur Vesperdienst door de broederschap van de H. Liduina. Aansluitend ontmoeting in de Wilgenburg met soep en een broodje.

Liduina beschermde Schiedam

Woensdag

25 mei

8.30 uur Eucharistieviering.

19.00 uur Eucharisgtieviering in het teken van de Hemelvaart van de Heer.

Donderdag

26 mei

10.00 uur Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan SVD.

Vrijdag

27 mei

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
17.00 uur Vesperviering.

Zaterdag

28 mei

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering pastoor Duynstee.

Zondag

29 mei

10.00 uur Zevende zondag van Pasen. Liduinafeest. Eucharistieviering waarin het sacrament van het H. Vormsel wordt toegediend door de bisschop. De hoofdcelebrant in deze viering is mgr. Van den Hende. Concelebrant is pastoor Duynstee. Muzikale verzorging door het koor To Be Continued. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.