LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Uitvaart heer Kerklaan

Op vrijdag 8 juli is om 13.30 uur de gezongen uitvaart voor de heer Kerklaan.


Martelaren van Gorcum

Op 9 juli is de Nationale Bedevaart naar de Martelaren van Gorcum. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. De custos (verantwoordelijke) voor het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas, heeft bij gelegenheid van dit bijzondere jaar een brief geschreven. Deze kunt u hier vinden.

Bedevaartsoord Martelaren van Gorcum

Jezus zendt de leerlingen

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad." De tweeënzeventig leerlingen keerden vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs de duivels onderwierpen zich aan ons door uw Naam." Jezus zei hun: "Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel."

Lc. 10, 1-12, 17-20
Jezus zendt 72 leerlingen twee aan twee

Restauratie Dunselman panelen

Misschien is het u opgevallen dat de prachtige Dunselman panelen van de muren zijn weggehaald. De panelen zijn in slechte staat en een restauratie is onvermijdelijk. Het restaureren van dergelijke panelen brengt veel kosten met zich mee. De Stichting Vrienden van de Liduinabasiliek zal de kosten dragen voor de restauratie van de panelen. Gelukkig zijn er trouwe donateurs die de stichting financieel ondersteunen. Zonder hen is een dergelijke restauratie niet te bekostigen. Ook u kunt donateur worden van de Vriendenstichting (met ANBI-status). Meer informatie vindt u deze folder. Indien gewenst, kunt u contact opnemen met mw. Conny Kappelhof (010) 426 82 62 of thcmstreep@hetnet.nl

Dunselman paneel

Geen koffie in juli en augustus

In de maanden juli en augustus is er geen koffiedrinken na de viering van 10.00 uur op zondag.


H. Hartbeeld

Bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de kerk in 1931 werd aan de rechterzijde voor de kerk een wit stenen beeld van het Heilig Hart geplaatst. Heilig Hartbeelden stellen de zegenende Christus voor. Zij worden vervaardigd volgens bepaalde regels die door de R.K. Kerk in de negentiende eeuw officieel waren vastgelegd, toen de verering – die eigenlijk al dateert uit de zeventiende eeuw - in vele landen verspreid was. Het beeld, dat te lijden had van de weersomstandigheden, is op 26 oktober 2002 vervangen door het huidige, dat een exacte kopie is van het oude beeld. Aanvankelijk stond de voorzijde van het beeld gericht naar de Singel, de straat waaraan de kerk ligt. Na de bouw van het nieuwe stadskantoor en het Stadserf is het H. Hart beeld een kwartslag gedraaid zodat de zegenende armen van Christus naar het Stadserf gericht zijn.

H-Hartbeeld

Kaarsengeld en collecte

Heeft u geen geld bij u voor kaarsengeld en/of collecte, dan kunt u kunt ook uw collecte met de Givt-app op uw mobiele telefoon doneren. Een stap-voor-stap uitleg over hoe u de app kunt gebruiken kunt hier vinden. Op www.givtapp.net vindt u meer informatie en kunt u de app downloaden. Bij voorbaat heel veel dank voor uw financiële bijdrage!

Logo Givt

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 27, 2022

Zaterdag

2 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is rector Egging.

Zondag

3 juli

10.00 uur Veertiende zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. De celebrant in deze viering is rector Egging. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater C. Ebaa CSSp.

Woensdag

6 juli

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

7 juli

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

8 juli

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
13.30 uur Gezongen uitvaart voor de heer Kerklaan.

Zaterdag

9 juli

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering pater Tharsis SVD.

Zondag

10 juli

10.00 uur Vijftiende zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.