LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

Aanmelden/reserveren voor vieringen

Voor de eucharistievieringen op zondag om 10.00 uur moet u zich aanmelden, het liefst per e-mail en uiterlijk 24 uur van te voren, via liduinabasiliek@hotmail.com

Kunt u zich niet per e-mail aanmelden, neemt u dan telefonisch contact op met de heer Schoenmakers (010) 426 82 28, eveneens 24 uur van te voren. U ontvangt een bericht met vermelding van uw reserveringsnummer. Het reserveringsnummer is uw bevestiging, zonder bevestiging kunnen wij u helaas geen toegang verlenen. Bent u wel aangemeld, maar toch verhinderd, geeft u dit dan door (010) 426 82 28, uw plaats kan dan naar een ander gaan.

Wij begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn maar gezien alle ontwikkelingen rond de Coronapandemie en er daardoor ook geen publieke vieringen in de avond mogen plaatsvinden, is er helaas geen andere oplossing. Wij vragen u om begrip.


Tweede zondag door het jaar

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal.' Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: 'Vul die kruiken vol water.' Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.' Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was – hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.' Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Joh. 2, 1-12
Bruiloft te Kana

Aanmelden voor H. Vormsel

Begin 2022 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject voor jongeren uit groep 8 en hoger, die hun eerste H. Communie hebben gedaan. Jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden als één groep gezamenlijk voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel. Het Vormsel zal worden toegediend door onze bisschop Johannes van den Hende in de Liduina Basiliek in Schiedam op zondag 29 mei 2022.

De eerste avond wordt gehouden op zondag 20 februari 2022 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen van 19.00 – 20.30 uur. Graag aanmelden voor 1 februari 2022.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Sandra Floors via e-mail: rflrs@kabelfoon.nl of bij het pastorale team van de parochie: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl

Heilig Vormsel

H. Agnes

Op 21 januari viert de Kerk de gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares.

Agnes werd als dertienjarige aan heidense goden gewijd en was het slachtoffer van verkrachting. Toen zij naar de tempel van Minerva werd gebracht, maakte zij een kruisteken en weigerde zich tegen God te keren. Vele jonge mannen vroegen haar ten huwelijk, maar zij weigerde en zei dat ze al verloofd was met Jezus Christus. Zij werd vervolgens bedreigd en gemarteld en vond ten slotte de dood doordat haar een zwaard in de keel gestoken werd.

Acht dagen nadat ze was begraven in de catacombe aan de Via Nomentana, werd zij gezien in een gouden kleed, met een verlovingsring van Jezus Christus aan haar vinger en aan haar rechterzijde een wit lam. Het witte lammetje verwijst naar zichzelf als 'bloedoffer'. Zij is de beschermheilige van de verloofde paren, van de kuisheid, van de jonge meisjes en maagden en van de slachtoffers van verkrachting. Sint Agnes wordt genoemd in Canon I, het voornaamste Eucharistisch gebed van de Rooms-Katholieke Kerk.

Agnes wordt in Rome op twee plekken bijzonder vereerd. De Sant'Agnese fuori le mura (Sint Agnes buiten de muren) is de basiliek waar ze zou zijn begraven. Haar relieken worden er nog steeds bewaard. De kerk ligt aan de Via Nomentana, buiten de Aureliaanse Muur. De Sant'Agnese in Agone op het Piazza Navona is gebouwd op de plek waar Agnes volgens overlevering de marteldood stierf.

De naam Agnes komt uit het Grieks, dat zuiver of kuis betekent maar lijkt op het Latijnse woord voor lam (agnus). Op haar feestdag zegent de paus altijd twee lammetjes uit de trappisten-abdij Tre Fontane die op Witte Donderdag worden geschoren; deze gewijde dieren zorgen zo voor de wol waar pallia van gemaakt worden. Vaak wordt Agnes ook met een lam afgebeeld.

Het pallium is een onderdeel van de liturgische kledij in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk. Het pallium behoort oorspronkelijk bij de paus, maar wordt door hem aan metropolieten en primaten gegeven als een symbool van hun bevoegdheid, gedelegeerd aan hen door de Heilige Stoel. Het wordt door de paus gezegend en is een teken van verbondenheid met de Kerk van Rome.

H. Agnes

Rode draden in Lucas

In het kader van de geloofsverdieping worden er vanuit de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis vier avonden georganiseerd rond het thema: Rode draden in het evangelie volgens Lucas. Gezien de beperkingen zal (in ieder geval) de eerste avond op 26 januari om 19.30 uur online zijn via Microsoft TEAMS. Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden vindt u in deze brief en in Kerk aan de Waterweg op pagina 20. De volgende avonden zijn op 9 februari, 9 maart en 30 maart.


Marriage Course

Begin februari 2022 start er een nieuwe online Marriage Course voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden.

 • De cursus begint op 11 februari (catechese avond). Door de speciale opzet van de cursus kunnen deelnemers zich uiterlijk op 17 februari 's ochtends aanmelden.
 • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
 • De data zijn: 11 februari (catechese avond), 18 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 13 mei, 27 mei om 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 10-06-2022 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de cursus.
 • De kosten zijn 25,- euro per paar.
 • Aanmelding kan via de website van het Bisdom Rotterdam.

Deze korte video geeft een goede indruk van de ervaring van cursisten met de online cursus. We raden u zeer aan om deze even goed te bekijken.

Voor meer informatie kunt u deze link bekijken.

Marriage Course

Corona-maatregelen

In de Liduinabasiliek gelden de volgende Corona-regels:

 • Er zijn geen publieke vieringen tussen 17.00 en 5.00 uur.
 • Maximaal 50 aanwezigen bij publieke vieringen en uitvaarten.
 • Houd anderhalve meter afstand.
 • Draag een mondkapje als u zich door de kerk verplaatst.
 • Reserveren is (weer) verplicht.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Koorzang door één cantor of vier zangers. Geen samenzang.
 • Koffiedrinken na de viering is niet mogelijk.

De volledige toelichting door het pastoraal team op bovenstaande kunt u hier lezen.


Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Vensters op Liduina

Evenals in 2020, kon ook in 2021 de Liduina-processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 3, 2022

Zondag

16 januari

10.00 uur Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei o.l.v. Bas van Houte. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. U moet zich voor deze viering aanmelden.

Woensdag

19 januari

8.30 uur Eucharistieviering.

Vrijdag

21 januari

8.30 uur Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares. Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.

Zondag

23 januari

10.00 uur Derde zondag door het jaar. Eucharistieviering verzorgd door de cantorij o.l.v. Bas van Houte. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. U moet zich voor deze viering aanmelden.