LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Scherm:

Mededelingen

Corona-maatregelen

Wat betreft Corona-maatregelen geldt voor de Liduinabasiliek het volgende:

  • Vooraf reserveren is niet nodig.
  • Een mondkapje is niet verplicht.
  • Vul bij binnenkomst uw gegevens in.
  • De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd (handen desinfecteren, anderhalve meter afstand houden).
  • Samen zingen is niet toegestaan.
  • Koorrepetities met maximaal twaalf koorzangers zijn weer mogelijk in de kerk (nog niet in De Wilgenburg).


Vijf-en-twintigste zondag door het jaar

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: 'De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.' Zij begrepen die woorden wel niet maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: 'Waar hebt ge onderweg over getwist?' Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 'Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen en de dienaar van allen zijn.' Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: 'Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.'

Mc. 9, 30-37
Jezus met de kinderen

Deurcollecte Vredesweek

In het weekend van 18 en 19 september wordt er een deurcollecte gehouden voor de Vredesweek IKV/Pax Christi. Uitgebreide informatie over de Vredesweek is te lezen in Kerk aan de Waterweg.

Vredesweek

Contactbox

Op uw zitplaats ligt dit weekend een formulier dat u kunt invullen voor onze nieuwe 'Contactbox'. Hierop staan een aantal mogelijkheden waardoor het pastoraal team en de pastoraatsgroep Schiedam hopen beter met u in contact te kunnen komen. Vult u de velden in die voor u van toepassing zijn. U kunt het formulier deponeren in de 'Contactbox' achterin de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Het formulier kunt u ook hier downloaden.


Opbrengsten MIVA en PCI

Namens de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) willen wij u dank zeggen voor uw bijdragen bij de deurcollecte. Opbrengst: 358,25 euro (inclusief alle digitale giften).

Voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling) was uw bijdrage ook zeer indrukwekkend. Inclusief de digitale bijdragen kunnen wij namens de Liduinabasiliek een bedrag overmaken van 347,75 euro naar de PCI Parochie de Goede Herder. Heel veel dank voor uw financiële bijdrage!


Vesperviering

Op vrijdag 24 september om 17.00 uur is er in de basiliek weer een Vesperviering. In verband met de 'Vredesweek' zal hier voor speciaal aandacht zijn, in gebed, zang en overweging. Het thema is Ruim-hartig. Vanaf 16.30 uur is de kerk open, via de zijdeur bij de pastorie. De viering is ook vanaf 20.00 uur hier te bekijken. Vesperdienst is een initiatief van een aantal parochianen onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam. U bent van harte welkom!

Vespers

Schuldhulpmaatje informatieavond 11 oktober

Zoals in Maassluis en Vlaardingen komt er in Schiedam ook een 'Schuldhulpmaatje'. Dit is een stichting die tot doel stelt om mensen met grote schulden te helpen. Niet door geld te geven. Het is een mooie manier om als kerk een licht te laten schijnen in onze stad, waarin de schuldenproblematiek één van de grootste is van Nederland. De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje helpen om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten en daarnaast een luisterend oor te bieden aan mensen in Schiedam die kampen met schuldproblemen. Gemiddeld is een vrijwilliger hier ongeveer een dagdeel per week mee bezig, tussen de 2 tot 4 uur. Ook krijgen vrijwilligers een (verplichte) driedaagse opleiding van de landelijke organisatie van Schuldhulpmaatje, waarin handvatten worden gegeven om deze taken uit te voeren. Samen met de coördinatoren wordt gekeken bij welke hulpvragers de vrijwilligers kunnen worden ingezet.

'Schuldhulpmaatje' organiseert op maandag 11 oktober (dus niet op 20 september zoals eerder vermeld!) een informatieavond waarin ook sprekers van de landelijke vereniging van Schuldhulpmaatje aanwezig zijn. De avond begint om 19:30 uur en vindt plaats in de Wilgenburg. Heeft u vragen dan kunt u ze stellen. En eventueel… kunt u zich later opgeven als ‘maatje’.

Schuldhulpmaatje

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand (behalve in augustus). Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Pater Pio

Pater Pio is misschien wel de meest indrukwekkende heilige van de vorige eeuw. Hij leidde honderdduizenden lichamelijk en vooral emotioneel zieke mensen terug op het pad van de Verlossing. Als man van God bezat hij de gave om mensen direct te raken, zelfs over grote afstanden. Pio van Pietrelcina (geboren in Pietrelcina, 25 mei 1887 - overleden in San Giovanni Rotondo, 23 september 1968) is de door gelovigen naam gegeven aan de Italiaanse pater. Zijn burgernaam was Francesco Forgione. De door velen vereerde Rooms-Katholieke Kapucijnerbroeder werd door de Kerk heilig verklaard in het jaar 2002.

Pater Pio had vanaf zijn vroege kinderjaren reeds mystieke ervaringen, die hij als heel gewoon ervoer. In 1903 trad hij in de Kapucijner Orde en in 1910 ontving hij zijn priesterwijding. Vanaf 1903 tot 1910 verbleef pater Pio in Benevento maar vanwege zijn voortdurende slechte gezondheid werd hij in 1916 naar het bergachtige San Giovanni Rotondo verplaatst, waar hij zou blijven tot zijn overlijden in 1968. Door veel van zijn vereerders werd pater Pio al tijdens zijn leven als een heilige gezien, hoewel kerkelijke autoriteiten dit probeerden tegen te gaan. Vele bedevaartgangers bezochten pater Pio en regelmatig werden er wonderen gerapporteerd. De pater kon uren tot dagenlang de biecht horen van de duizenden gelovigen uit de gehele wereld, ook in hun eigen taal. Tijdens het luisteren van hun biecht was hij zeer streng en ook in de kerk eiste hij van iedereen eerbied, zowel in houding als in kleding. Hij was heel langzaam en in zijn geest verzonken als hij de H. Mis opdroeg, die soms uren duurde. 'Sta geen droefheid toe in uw ziel, want droefheid weerhoudt de Heilige Geest van vrij werken.', aldus pater Pio.

De gedachtenis van pater Pio is op 23 september.

Bron: pater-pio.nl

Pater Pio

Vensters op Liduina

Vorig jaar kon het Liduinafeest en de -processie niet doorgaan vanwege de Corona-crisis. Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. U kunt de film hier bekijken.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat. Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 38, 2021

Zaterdag

18 september

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is een deurcollectie voor de Vredesweek IKV/Pax Christi.

Zondag

19 september

10.00 uur Vijf-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is een deurcollectie voor de Vredesweek IKV/Pax Christi. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

22 september

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

23 september

19.00 uur Gedachtenis van de H. Pius van Pietrelciena, priester (Padre Pio). Eucharistieviering.
20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

24 september

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.
10.30 uur De kerk is opgengesteld voor bezichting tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.
17.00 uur Vesperviering.

Zaterdag

25 september

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

26 september

10.00 uur Zes-en-twintigste zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Cantorij met Nederlandse liederen. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Na de eucharistieviering bent u weer van harte welkom in de Wilgenburg voor een kopje koffie/thee!