Vieringen in de Liduina Basiliek

Vanwege het Corona-virus zijn alle onderstaande vieringen tot en met Tweede Pinksterdag afgelast.

Eucharistievieringen Woensdag 8.30 uur   Stille H. Mis
  Vrijdag 8.30 uur   Stille H. Mis. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voorin de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur.
  Zaterdag 17.00 uur   Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en mogelijkheid tot Aanbidding. Het Allerheiligste wordt teruggesteld voor de avondmis.
    18.00 uur   Eucharistieviering - vigilie van de zondag.
  Zondag 9.30 uur   Hoogmis m.m.v. herenkoor In Honorem Dei (Gregoriaans, Latijn, volkszang). Laatste zondag van de maand m.m.v. dameskoor Jubilatio (Latijn, volkszang)

Paasvieringen Witte Donderdag 19.00 uur   Feestelijke eucharistieviering. Gelegenheid om te communiceren onder twee gedaanten. Aan het einde van de viering wordt het Allerheiligste in plechtige processie rondgedragen. Gelegenheid voor aanbidding tot 21.00 uur.
  Goede Vrijdag 11.00 uur   Kruisweg met de kinderen.
    15.00 uur   Door het bidden van de Kruisweg willen we het lijden en sterven van de Heer gedenken.
    19.00 uur   Avondplechtigheden: Lijdensverhaal, Kruisverering en de mogelijkheid om te communiceren. U wordt uitgenodigd bloemen mee te brengen om tijdens de Kruisverering deze aan de voeten van het kruis te leggen.
  Paaszaterdag 12.00 uur   Zegening van paasmandjes.
    21.00 uur   Paaswake. Het nieuwe Vuur wordt gezegend. De Paaskaars wordt weer onze duistere basiliek binnengedragen als het Licht van Christus. De paasjubelzang wordt gezongen. Het doopwater wordt gewijd en we worden besprenkeld met het nieuwe doopwater bij het hernieuwen van onze doopbeloften: De Heer is verrezen!
  Eerste Paasdag 9.30 uur   Feestelijke hoogmis, muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio. Besprenkeling met het in de Paaswake gezegende doopwater.
  Tweede Paasdag 9.30 uur   Feestelijke hoogmis, muzikaal verzorgd door ons dameskoor Jubilatio.

Liduinafeest Zondag voor Hemelvaartsdag 10.30 uur   Plechtige hoogmis, muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio. Aansluitend is er koffie/thee in 'De Wilgenburg' en gelegenheid om een (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken.
    12.00 uur   Koffie, thee en gelegenheid een (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken in 'De Wilgenburg'.
    13.30 uur   Gebedsmoment voor aanvang van de processie.
    14.00 uur   Processie met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. langs plaatsen uit het leven en uit de verering van Liduina, met om circa 14.00 uur een korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of Sint-Janskerk en om 15.15 uur een statie in Huis te Poort (Oud Katholieke kerk) aan de Dam.
    15.45 uur   Korte afsluitende Vesperdienst.
    16.00 uur   Afsluitende ontmoeting in 'De Wilgenburg' met soep en een broodje.

Rozenkransfeest Zondag nabij 7 oktober 9.30 uur   Plechtige hoogmis, muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio.
    15.30 uur   Bidden van de Rozenkrans.
    16.00 uur   Vespers en plechtig lof met uitstelling van het Allerheiligste, met medewerking van de Broederschap van Sint Liduina en de koren In Honorem Dei en Jubilatio.

Kerstvieringen Kerstavond 18.30 uur   Samenkomst met de kinderen rond het Kindje. Dit is geen eucharistieviering.
    20.00 uur   Eerste Kerst-eucharistieviering met koren, orgelspel, trompet en samenzang.
    24.00 uur   Plechtige nachtmis, muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio. Aanvang koorzang: 23.45 uur.
  Eerste Kerstdag 9.30 uur   Feestelijke hoogmis met ons herenkoor In Honorem Dei.
  Tweede Kerstdag 9.30 uur   Feestelijke hoogmis met ons dameskoor Jubilatio.

Doopvieringen Het doopsel is het eerste sacrament dat ontvangen kan worden in de katholieke Kerk. Sinds 2011 maakt de Liduinabasiliek - samen met nog zes andere kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - deel uit van parochie 'De Goede herder'. U kunt voor de doop en de doopvoorbereiding terecht in één van de zeven kerken in de parochie. Uitgebreidere informatie over het doopsel voor kinderen kunt u hier lezen.

Voor verdere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw Elly Barendregt, medewerker van het pastoraal team. Per telefoon op dinsdag en vrijdag van 9.00 - 17.00 uur: 06 - 31 99 09 59 of via email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl
 

H. Communie Voor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) de Eerste H. Communie kunt u contact opnemen met Patrick Rutten, telefoon (06) 10 47 27 71 of per email: patrick_rutten@hotmail.com

Of en wanneer er een viering van de Eerste H. Communie is, wordt aangekondigd bij de mededelingen.
 

H. Vormsel Voor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) het H. Vormsel kunt u contact opnemen met pastoor Duynstee via e-mail: c.duynstee8@upcmail.nl

Of en wanneer er een viering van het H. Vormsel is, wordt aangekondigd bij de mededelingen.
 

Biechtgelegenheid In de basiliek is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen:
- Een half uur vóór de eucharistieviering (even melden in de sacristie).
- Na de eucharistieviering tijdens de Aanbidding op vrijdagochtend.
- Na telefonische afspraak (010) - 426 82 28.
 

Aanbidding Iedere zaterdag is er van 17.00 uur tot aan de avondmis van 18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding.  

Lof en Rozenkransgebed In de maanden mei en oktober is er op de woensdagavonden om 19.00 uur Lof en Rozenkransgebed. Dit wordt tegen die tijd aangekondigd in de kalender en bij de mededelingen.  

Kindernevendienst Regelmatig is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur op zondag kindernevendienst en -crèche. Het overzicht van de kindernevendiensten van 2020 kunt u hier downloaden.  Of en wanneer er kindernevendienst is, wordt aangekondigd in de kalender en bij de mededelingen. Voor informatie over kindernevendiensten kunt u contact opnemen met Asia Schoel, telefoon (010) 475 44 24 of per email: asiaschoel@kpnmail.nl Kindernevendienst1 Kindernevendienst2 Kindernevendienst3 Kindernevendienst4

Kerstmusical Op Kerstavond om 18.30 uur wordt door de kinderen een kerstmusical uitgevoerd. De repetities hiervoor zijn in 'De Wilgenburg'. Verdere informatie: mevrouw Hagen, telefoon (0182) 37 68 86 of per email: trees.hagen@gmail.com Kerstmusical1 Kerstmusical2 Kerstmusical3