Contactpersonen parochie 'De Goede Herder' en Liduina Basiliek
Pastoraal team parochie 'De Goede Herder':
Pastoor, moderator Drs. Ch.E.M. Duynstee (pr) Email pastoraalteam@goedeherderparochie.nl  
Rector Liduina Basiliek Drs. H.M.W. Egging (pr) Email pastoraalteam@goedeherderparochie.nl  
Pater S.V.D. Dr. A. Kunnekkadan (pr) Email pastoraalteam@goedeherderparochie.nl  
Pater S.V.D. M.V. Tharsis (pr) Email pastoraalteam@goedeherderparochie.nl  
Administratie Mw. E. Barendregt-Koalsie Tel.
Email
06 - 31 99 09 59
e.barendregt@goedeherderparochie.nl
 

Contactpersonen Liduina Basiliek (algemeen telefoonnummer (010) 426 82 28):
Contactpersoon
Wilgenburg
D.A. Bontenbal Email d.bontenbal@caiway.nl  
Secretarissen
herenkoor
1e   F. IJlst Tel.
Email
(06) 50 59 92 12
fransijlst@gmail.com
 
  2e   J. Hagen Tel.
Email
(06) 46 33 86 81
jantreeshagen@gmail.com
 
Voorzitter
dameskoor
Mw. A.M.J. Ruigrok Tel. (010) 426 11 61  
Beheercommissie (coördinator) Mw. Th.M. Bakker-Janse Tel.
Email
(010) 426 72 83
tbj39@caiway.nl
 
Beheercommissie (financieel beheerder) L.F. van Poppel Email louisvanpoppel@planet.nl  
Beheercommissie (gebouwen) D.A. Bontenbal Email d.bontenbal@caiway.nl  
Beheercommissie (administratie) F. van Houten Email liduinabasiliek@hotmail.com