Mededelingen van de Liduina Basiliek
Veertiende zondag door het jaar Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: "Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Mt. 11, 25-30

Jezus
Aanmelden voor eucharistievieringen We mogen ons gelukkig prijzen dat we de Eucharistie weer mogen vieren in de basiliek. Ongetwijfeld zullen velen hier naar hebben uitgekeken! We mogen ook weer de H. Communie ontvangen met inachtneming van de Coronaregels van de basiliek. Die kunt u hier lezen.

Voor alle vieringen geldt dat u zich vooraf moet aanmelden. Bij voorkeur via een e-mail naar: liduinabasiliek@hotmail.com. Indien u niet per e-mail kunt reageren, kunt u bellen naar (010) 426 82 28.
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal 60,- euro) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze deelgemeenschap Liduinabasiliek biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de parochie, dan kunt u uw bijdrage aan onze deelgemeenschap verhogen zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf 250,- euro.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de Liduina basiliek aangaan voor een periodieke gift? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de heer Louis van Poppel, financieel beheerder van de Liduinabasiliek, telefoon (06) 53 90 08 39 of per mail: louisvanpoppel@planet.nl
 
Openstelling Liduinabasiliek Al vele jaren zet de basiliek haar deuren open voor bezoekers. Vanaf vrijdag 19 juni zal de basiliek toegankelijk zijn voor publiek en natuurlijk ook voor hen die willen bidden of een kaarsje willen opsteken. De openstelling geschiedt vanzelfsprekend met inachtneming van de Corona-regels. De basiliek zal geopend zijn op:

 • Vrijdagen van 10.30 - 13.00 uur.
 • Zaterdagen van 14.00 - 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Liduinabasiliek
Viering via YouTube Mogelijk dat er parochianen zijn die in deze tijd liever nog niet naar de kerk gaan. Het pastoraal team heeft daarom besloten via YouTube de vieringen ook in juli en augustus door te laten gaan. De eucharistieviering van komende zondag - de veertiende zondag door het jaar - kunt u (vanaf 10.00 uur) hier bekijken. Het liturgieboekje kunt u hier downloaden. Logo YouTube
Collecte Wij vragen u in deze zorgwekkende periode, indien dit voor u mogelijk is, uw betrokkenheid bij de kerk te (blijven) tonen door een collecte. U kunt uw collecte storten op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. 'Par DGH Exploit -DG Liduina Basiliek' o.v.v. 'collecte'.

Als u de 'Givt'-app op uw mobiele telefoon geïnstalleerd heeft, dan kunt u ook vanuit huis als volgt een bijdrage aan de collecte geven:

 • Open de Givt-app op uw telefoon en tik rechtsonderaan op 'Inloggen'.
 • Vul uw wachtwoord in en tik op 'Inloggen'.
 • Vul het bedrag in dat u wilt geven bij de eerste collecte. Dat is bij ons de kaarsencollecte. Wilt u niet aan de kaarsencollecte geven, dan is de eerste collecte de hoofdcollecte. Door op het plusje te tikken, kunt u steeds een collecte toevoegen. (Soms is er ook een deurcollecte. Dat is dan bij ons de derde collecte).
 • Tik op de groene knop ' Volgende'.
 • Tik op 'Lijst. Kies een doel uit de lijst'.
 • Tik op het blauwe icoontje 'Kerk'.
 • Typ in het zoekvak 'Liduina', tik op 'Zoek' en daarna op 'Liduina Basiliek Schiedam'.
 • Tik op de groene knop 'Geven'.
 • De app bevestigt de gift waarna u op 'Volgende' en 'Sluiten' kunt tikken.
 • Log uit door op de drie horizontale streepjes linksboven in uw scherm te tikken en daarna op 'Uitloggen' te tikken.
Op dinsdag of woensdag wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.
Logo-Givt
Gebed tot de H. Corona U hebt uw leven gegeven voor Christus en als jongere de kroon van uw heiligheid ontvangen. Van oudsher doet men beroep op uw voorspraak tegen armoede en materieel verlies. Bruid van Christus de Albeheerser, de Overwinnaar op zonde en dood, verzamel ons 'in corona' voor het Aangezicht van de Heer. We doen een beroep op de kroon van zijn heerschappij, dat Hij zijn machtige arm toont in deze crisis. Dat het coronavirus en haar gevolgen zo spoedig mogelijk teniet wordt gedaan! Wilt u alle getroffenen genezen, allen die werken in vitale beroepen beschermen en hen kracht en vertroosting geven die zij nodig hebben. Richt ons allen weer op in geloof, hoop en liefde en verkrijg voor ons Gods zegen voor heel zijn Kerk en al zijn kinderen. Heilige Corona, bid voor ons.

Bron: www.devotionalia.info

H. Corona
Vensters op Liduina Sinds 5 jaar is de Liduinaprocessie niet meer weg te denken uit Schiedam. Elk jaar trekt op zondag voor Hemelvaartsdag een optocht met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. De processie begint en eindigt in de Liduinabasiliek, maar komt ook in de Grote of Sint Janskerk en in Huis te Poort (de oud-katholieke kerk).

Dit jaar kon de processie echter niet doorgaan vanwege de preventiemaatregelen tegen infectie met het corona-virus. Ook de gezongen eucharistieviering en de overige feestelijkheden konden hierdoor geen doorgang vinden. Er was geen plechtig lof op 14 juni, de eigenlijke feestdag van Liduina. De vesperdienst en bezinnende avond van de Broederschap van Sint Liduina, op 15 juni, is afgelast.

Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto 'Vensters op Liduina'. In deze film komen verschillende mensen - jong en oud - aan het woord komen over de betekenis van Liduina in hun leven en werk. Ook zijn Liduinaliederen te horen en beelden van een eerdere processie te zien. De film 'Vensters op Liduina' is te zien op het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder.
H. Liduina
Koninklijke onderscheiding Bas van Houte Afgelopen vrijdag 3 juli heeft onze dirigent/organist Bas van Houte zijn koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. Vanwege de Corona-maatregelen kon dit niet eerder plaatsvinden. Wij feliciteren Bas hierbij nogmaals met deze decoratie! Lintje
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, dan verzoeken wij u dringend deze uiterlijk voor donderdagochtend door te geven. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met mw. Conny Kappelhof-Streep (010) 426 82 62) of via het e-mailadres thcmstreep@hetnet.nl Eventueel kunt u ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie met duidelijke vermelding dat het om een misintentie gaat. Misintentie