Mededelingen van de Liduina Basiliek
Corona-virus In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het Corona-virus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Tot en met Pinksteren (31 mei) zullen:
 • Alle liturgische vieringen in het weekend worden afgelast, dus zowel op zaterdagavond als op zondag.
 • Alle liturgische vieringen door de week worden afgelast. We kunnen ons voorstellen dat u in deze moeilijke tijd behoefte heeft om de kerk te bezoeken, te bidden en een kaarsje aan te steken. Om u daartoe in de gelegenheid te stellen heeft het pastoraal team besloten dat de kerken op bepaalde momenten voor persoonlijk gebed zijn opengesteld. Er is dan ook een priester aanwezig. De basiliek is geopend op:

  • Woensdag van 8.30 - 9.30 uur.
  • Donderdag van 19.00 - 19.30 uur.
  • Vrijdag van 8.30 - 9.30 uur.
  • Vrijdag om 19.00 - 20.00 uur. Er is geen gezamenlijk bidden van de Kruisweg, maar u kunt dit dan wel individueel doen.
Het pastoraal team doet wel een dringende oproep:
 • Hoe pijnlijk het ook is, maar bezoek de kerk niet als u klachten hebt zoals keelpijn, verkoudheid, koorts of andere klachten die kunnen wijzen op besmetting met het Corona-virus.
 • Bezoek de kerk eveneens niet als in uw gezin mensen zijn die klachten hebben zoals hierboven beschreven.
 • Als u de kerk bezoekt, neem dan de voorgeschreven afstand tot uw mede kerkbezoeker in acht. Concreet betekent dit een afstand van 1.50 meter.
 • Geef elkaar geen hand en raak elkaar ook op een andere manier niet aan.
 • Was uw handen voor en na het kerkbezoek.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 9.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Verder raden de bisschoppen aan tot en met 31 mei alle onderstaande activiteiten af te gelasten:
 • Koorrepetities.
 • Andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen (bijvoorbeeld soos-ochtenden voor ouderen).
 • Alle catechetische en diaconale bijeenkomsten waaronder:

  • Bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding van kinderen op de 1e H. Communie.
  • Doopvoorbereidingsbijeenkomsten.
  • Bijeenkomsten in het kader van geloofsverdiepende activiteiten.
  • Bijeenkomsten en activiteiten in het kader van de Vastenactie.
Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over en begrijpt dat deze maatregelen pijn zullen doen. Wij vragen uw begrip en gebed. De werkgroepen 1e H. Communie en doopvoorbereiding worden centraal geïnformeerd.

Meer informatie vindt u ook op de website www.rkkerk.nl

Ten slotte vragen de pastores om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken Corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft aanbevolen om onderstaand noveengebed te bidden tot de Moeder Gods:

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer: Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, geef ons licht waar het donker is. Maria, bescherm ons en onze dierbaren, geef ons overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen.
Corona virus
Geef uw e-mailadres Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen over de vieringen in de basiliek vanwege het Corona-virus, stuurt u dan een e-mailbericht naar: liduinabasiliek@hotmail.com met vermelding van uw naam en adres. De Liduinabasiliek zal uw e-mailadres uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Wij wensen u veel kracht toe in deze onzekere tijden en vragen evenals de bisschoppen uw gebed.
 
Teksten ter overweging We leven in een moeilijke tijd, kerken kunnen geen vieringen meer aanbieden en ons allen wordt aanbevolen zoveel mogelijk binnen te blijven. Het pastoraal team is bezig met het ontwikkelen van plannen om toch, binnen de mogelijkheden die er zijn, op 'afstand nabij' te zijn. Een eerste aanzet is het maken van een blad met teksten ter overweging, uitgaande van de lezingen van komende zondag. U kunt de teksten voor aankomende zondag 29 maart hier downloaden.  
Vastenactie Het thema van de Vastenactie dit jaar is 'Werken aan je toekomst'. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding volgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kinderen naar de basis- en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar, een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in, terwijl men daarmee juist de kans krijgt een vak te leren.

De Vastenactie wil zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, zoals kleermaker, bakker, winkelier, manden vlechten etc. Sommige mensen in Mbala, Zambia, verdienen bijvoorbeeld hooguit 100,- euro per jaar, maximaal 8,30 euro per maand. Na een vervolgopleiding is dit tussen 20,- en 50,- euro per maand.

Het zou bijzonder fijn zijn wanneer u ook dit jaar weer de Vastenaktie financieel ondersteunt! Met uw bijdrage kan de Vastenaktie er voor zorgen dat mensen in onder andere Zambia, een vervolgopleiding kunnen volgen. Doneert u a.u.b. rechtstreeks op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 'Vastenactie, Den Haag'.
Vastenactie
Voedselbank Indien mogelijk, vragen wij u een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven bij de Voedselbank. De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren ('geef ons heden ons dagelijks brood') een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. De bisschoppen hopen op deze manier solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. Voor contact en informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Voedselbank voedselbank.nl  
Digitaal collecteren Nu er geen vieringen zijn in de basiliek, is er ook geen collecte. Maar... met de 'Givt'-app kunt u toch aan de kerk geven door middel van de digitale collecte. Afgelopen zondag was er geen viering, maar toch is er 37,50 euro gedoneerd! Wij vragen u om juist nu, in deze moeilijke tijd, toch uw betrokkenheid bij de kerk te tonen door een digitale donatie.

Hoe werkt het ook al weer? Download de 'Givt'-app op uw mobiele telefoon en registreer u. U krijgt dan een akkoord van Givt. Omdat er nu geen collecteschaal is, is de werkwijze iets anders dan wanneer u in de kerk zit. Volg onderstaande stappen (er vanuit gaande dat u de app al geïnstalleerd heeft en u geregistreerd bent):

 • Open de Givt-app op uw telefoon en tik rechtsonderaan op 'Inloggen'.
 • Vul uw wachtwoord in en tik op 'Inloggen'.
 • Vul het bedrag in dat u wilt geven bij de eerste collecte. Dat is bij ons de kaarsencollecte. Wilt u niet aan de kaarsencollecte geven, dan is de eerste collecte de hoofdcollecte. Door op het plusje te tikken, kunt u steeds een collecte toevoegen. (Soms is er ook een deurcollecte. Dat is dan bij ons de derde collecte).
 • Tik op de groene knop ' Volgende'.
 • Tik op 'Lijst. Kies een doel uit de lijst'.
 • Tik op het blauwe icoontje 'Kerk'.
 • Typ in het zoekvak 'Liduina', tik op 'Zoek' en daarna op 'Liduina Basiliek Schiedam'.
 • Tik op de groene knop 'Geven'.
 • De app bevestigt de gift waarna u op 'Volgende' en 'Sluiten' kunt tikken.
 • Log uit door op de drie horizontale streepjes linksboven in uw scherm te tikken en daarna op 'Uitloggen' te tikken.
Op dinsdag of woensdag wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.
Logo-Givt
Matthäus Passion afgelast Mede door de verscherpte maatregelen van de regering hebben we helaas moeten besluiten om de uitvoering van de Matthäus Passion Schiedam in 2020 definitief te annuleren.

Nu er alleen in Nederland al 546 doden door het COVID-19 virus zijn te betreuren (stand op 27 maart), nemen wij het standpunt in, dat wij zowel de bezoekers als de uitvoerenden niet in een gevaarlijke situatie mogen en willen brengen. Na ons eerste bericht hebben wij veel bijval en bemoedigende reacties van u mogen ontvangen. Daarvoor zijn wij u dankbaar.

Wij hebben alle solisten, orkest en overige betrokkenen nagenoeg zeker vastgelegd voor een nieuwe datum voor de uitvoering van de Matthäus Passion, te weten 24 maart 2021. De toegangskaarten die u nu in bezit hebt of aan anderen hebt gegeven/verkocht zullen zonder enige bijbetaling het geldige toegangsbewijs vormen voor onze uitvoering op 24 maart 2021. In dit jubileumjaar 2020 hebben wij al duizenden euro's (binnen de begroting) uitgegeven; het is ons dan ook niet mogelijk om toegangskaarten terug te nemen. Wij willen u met nadruk vragen om dit door te geven aan de mensen in uw netwerk.

Wij betreuren het dat de Matthäus Passion dit jaar niet door kan gaan. Op het ogenblik is het echter het belangrijkste dat we allen goed door deze crisis heen komen. Wij wensen u dan ook veel sterkte. Vriendelijke groet, namens het bestuur,

Louis van Poppel en Margot Postma.

 
Bezoek beeldentuin afgelast Het bezoek aan de beeldentuin in Hoofddorp op 2 april is afgelast.  
Bedevaarten Banneux afgelast De geplande bedevaarten naar Banneux in de maanden mei en juni gaan niet door. Op grond van de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is het niet verantwoord om de bedevaarten doorgang te laten vinden. Het bestuur van het Banneux Comité hoopt dat de omstandigheden in het najaar beter zijn, zodat zij de bedevaarten in het najaar wel weer kunnen organiseren.  
Geen gedrukte Klepel In verband met de crisis van het Corona-virus zal er geen gedrukt exemplaar van de Klepel uitkomen. De nieuwe Klepel is wel digitaal te vinden bij Overige informatie.  
Busreis naar Steyl In Kerk aan de Waterweg is op de antwoordstrook voor aanmelding voor de busreis naar Steyl een verkeerd rekeningnummer vermeld. Het juiste rekeningnummer is: NL78 INGB 0000 6971 13 t.n.v. 'DGH EXPL DG HH Andreas, Petrus en Paulus-Maassluis', o.v.v. 'Busreis Steyl'. Dus niet het rekeningnummer gebruiken dat in Kerk aan de Waterweg is vermeld.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.