Overige informatie van de Liduina Basiliek
Misintenties Op rekeningnummer NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. Pastoor Liduinakerk, Schiedam o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer. U kunt ook (liefst vóór donderdag) contact opnemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep via telefoon (010) 426 82 62, of via email: thcmstreep@hetnet.nl  
Kerkbijdrage Op rekeningnummer NL45 INGB 000 26 25 000 t.n.v. Liduina Basiliek, Schiedam.  
Stichting Op 23 december 2014 is de 'Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans' opgericht met als doel het instandhouden van de Liduinabasiliek als gebouw. Giften kunt u storten op rekeningnummer NL54 INGB 0006 6944 73 t.n.v. hiervoor genoemde stichting. Meer gegevens over de stichting kunt u hier vinden. Het beleidsplan van de stichting over de periode 2015-2017 vindt u hier.  
Schenkingen algemeen Stort u jaarlijks altijd een vast onveranderd bedrag aan de AKB of de Stichting, dan kunt u de fiscus meebetrekken bij uw gift door middel van een schriftelijke periodieke overeenkomst. U kunt uw bijdrage dan verhogen zonder dat het u nauwelijks iets kost. Neemt u daartoe contact met op met louisvanpoppel@planet.nl Op schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u alvast kijken wat het voordeel voor u zou kunnen zijn.  
Informatieblad Vijfmaal per jaar verschijnt ons informatieblad 'De Klepel'. Diegenen die in onze gegevens voorkomen, ontvangen 'De Klepel' automatisch. Achter in de kerk liggen exemplaren om mee te nemen. 'De Klepel' is ook digitaal beschikbaar. Er is een beeldschermversie en een printvriendelijke versie. Als u de printvriendelijke versie dubbelzijdig afdrukt, kunt u zelf uw boekje samenstellen.

Beeldscherm versie downloaden

Printvriendelijke versie downloaden
Klepel
Sint Liduina Commissie Op 25 juli 2012 is de Sint Liduina Commissie Schiedam opgericht. Deze commissie valt onder de pastoraatgroep. De commissie verspreidt regelmatig nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven en meer informatie over de H. Liduina staan op de eigen website van de commissie: www.liduinavanschiedam.nl  
Parochieblad Viermaal per jaar verschijnt het parochieblad 'Kerk aan de Waterweg' van onze parochie 'De Goede Herder'. Achter in de kerk liggen exemplaren om mee te nemen. U kunt het blad ook lezen door op de groene tekst 'Kerk aan de Waterweg' te klikken in het menu 'Algemeen' op de website van 'De Goede Herder'  
Kerktelefoon Voor diegenen die slecht ter been zijn of wegens ziekte niet naar de basiliek kunnen komen, is er de mogelijkheid om thuis alle vieringen 'live' te beluisteren via ons kerktelefoonsysteem. Indien u hierin geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met mw. Bakker, telefoon: (010) 426 72 83. Er wordt dan bij u thuis een kastje geplaatst waarmee u de vieringen kunt beluisteren. U kunt ook via de computer luisteren: www.kerkdienstgemist.nl -> 'R.K. parochie de Goede Herder-Liduina Basiliek'. Storingen kunt u doorgeven aan dhr. Kappelhof, telefoon: (010) 426 82 62. Email: webmaster@liduinabasiliek.nl  
Disclaimer Deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kunt u hieraan geen rechten ontlenen. De Liduina Basiliek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De Liduina Basiliek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor websites van andere partijen waarnaar op deze site verwijzingen zijn opgenomen.