Mededelingen van de Liduina Basiliek
Kerstmusical Kerstavond 24 december om 18.30 uur wordt weer de kerstmusical uitgevoerd. Kinderen die mee willen doen… de repetities zijn begonnen en zijn op de maandag om 16.00 uur in de Wilgenburg. Kent u misschien kinderen die mee willen doen? Meer informatie: mw. Hagen telefoon: 06 - 30 22 40 79, e-mail: treeshagen@gmail.com  
Marcus Evangelie Op maandagavond 27 november van 20.00 - 22.00 uur is er een avond over het Evangelie van Marcus, het Evangelie van het nieuwe kerkelijke jaar, onder begeleiding van pastoor Duynstee in de pastorie. Aanmelden is wenselijk via het secretariaat van de Basiliek, telefoon (010) 426 82 28. Meer informatie vindt u in 'Kerk aan de Waterweg'.  
Lezingen F. Rosier Op 22 november is de eerste lezing over de Romaanse Mens door de heer F. Rosier. De avond is niet - zoals gebruikelijk - in 'De Wilgenburg', maar in de pastorie van de basiliek, Singel 104. De volgende avonden zijn 29 november en 6 en 13 december. Ook deze avonden zijn in de pastorie en beginnen om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom.  
Kerstreis Op woensdag 13 december aanstaande is er een kerstreis naar Leuven, België. We vertrekken vanaf de basiliek om 9.00 uur. Onderweg drinken we in Breda een kopje koffie met gebak. In Leuven aangekomen gaat ieder op eigen gelegenheid de stad in naar de kerstmarkt of om de prachtige winkels te bekijken. Ook zeer de moeite waard zijn de monumentale gebouwen zoals bijvoorbeeld de prachtige kerk, het stadhuis en het museum. Even op internet kijken en je vindt alle bezienswaardigheden die Leuven te bieden heeft. Rond 17.00 uur vertrekken we met de bus en rijden we naar een gezellig restaurant om daar het drie-gangen diner te gebruiken. Rond 21.00 uur zijn we dan in Schiedam terug.

U kunt een rolstoel of rollator meenemen. Heeft u een dieet, geeft u dat dan op. U kunt uw auto vrij parkeren op de parkeerplaats naast de kerk. De kosten bedragen 45,00 euro. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. 'par DGH exploit DG Liduina basiliek' o.v.v. 'kerstreis Leuven'. U kunt zich opgeven bij Thea Bakker-Janse op telefoonnummer (010) - 426 82 28 of per e-mail: tbj39@caiway.nl
 
Bloemschik-workshop Op zaterdag 9 december van 10.00 - 12.30 uur is er een bloemschik-workshop in 'De Wilgenburg' onder begeleiding van Thea van Houten en Fredie van Dalsen. Tijdens deze workshop kan ieder een bloemstuk (geen adventskrans) maken in de sfeer van Kerstmis. Alle materialen zullen daarvoor aanwezig zijn. De verdieping wordt verzorgd door pastoor Michel Hagen. De kosten bedragen 10,00 euro. Vooraf aanmelden bij Thea van Houten, telefoon: (010) 473 15 27, e-mail: fvanhouten@kabelfoon.nl is noodzakelijk in verband met aanschaf van de materialen.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
Huwelijksvoorbereiding Vanaf 10 en 12 januari 2018 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom Rotterdam een Premarriage Course en een Marriage Course georganiseerd, respektievelijk in Dordrecht en in Den Haag-Ypenburg.

Deze Premarriage en Marriage Course zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijks- voorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de (Pre)marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, onder andere ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.

Meer over de inhoud, aanmelding, data, tijden en locaties vindt u hier.
 
Heilige van de maand De heilige van de maand november is de H. Willibrordus, bisschop en eerste geloofsverkondiger van Nederland, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. Gedachtenis: 7 november. In de legendes over Willibrord spelen waterbronnen en putten een grote rol omdat het christendom tegenover de natuurverering van de Germanen stelt dat Christus de enige en eeuwige bron is. Het Germaanse heidendom zelf werd sterk bepaald door natuurverering met heilige bomen, stenen en water als levensbron. Al spoedig na zijn dood werd Willibrord in Echternach als heilige vereerd. Zijn graf groeide uit tot pelgrimsplaats, zodanig dat in 800 de bescheiden Merovingische kerk al plaats moest maken voor een grotere van 60 meter lang met drie zijbeuken. De Willibrordsputten en bronnen die zijn bekeringswerk op zijn "peregrinatio" markeerden, bezocht men ter genezing van zenuwaandoeningen, vooral die van kinderen. Vandaag de dag nog dragen veel kerkparochies in België, Nederland en langs de Beneden- Rijn (Niederrhein), die verbonden waren met het klooster van Echternach, de naam Sint-Willibrordus. Een voorbeeld daarvan zijn de parochies Berchem, Deurne en Bakel, waar gronden en goederen (en in Bakel in 712 een kerk door edelman Herelaef) aan Willibrord werden geschonken. In de reliekenschat van de Dom van Utrecht bevonden zich in 1525 relieken van bisschop Willibrord, bestaande uit fragmenten van zijn vlees, botten, kazuifel en schoeisel, bewaard in een met fijn linnen omwikkeld en met 'N' gemerkt etui. Sinds 2002 vindt er een jaarlijkse processie in Utrecht plaats waarbij een reliekschrijn met enkele botten van Willibrord wordt rondgedragen door de stad. Bedevaartgangers die in Echternach deelnemen aan de springprocessie, tonen ook nu nog hun trouw aan de patroonheilige. Het is een merkwaardige processie aangezien er steeds drie stappen naar voren gezet worden en vervolgens twee naar achteren. De oorsprong van dit gebruik is onbekend. Elk jaar vindt deze processie met duizenden deelnemers en bezoekers plaats op de dinsdag na Pinksteren ter nagedachtenis aan Willibrord. Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.