Mededelingen van de Liduina Basiliek
Deurcollecte PCI De deurcollecte voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft 412,40 euro opgebracht. Hee veel dank voor uw bijdragen!  
Deurcollecte MIVA MIVA dankt ons hartelijk voor de gift van 540,70 euro. Mede dankzij uw financiële steun heeft MIVA zuster Clematine een auto kunnen aaschaffen. Met deze auto kan zij kansarme gezinnen bereiken. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het namelijk anderhalf uur rijden naar de plaats van bestemming. Veel dank voor uw bijdragen!  
Franciscus van Assisi Op donderdag 3 oktober van 20.00-22.00 uur is er een lezing in 'De Wilgenburg' met als thema: 'Franciscus, meer dan een dierenvriend'.

Franciscus van Assisi is een van de meest bekende heiligen. Werelddierendag wordt gevierd op zijn feestdag, een dag na zijn sterfdag, 3 oktober. Ons ziekenhuis is mede naar hem genoemd! Franciscus leefde van 1182 tot 1226. In de 44 jaren van zijn leven stichtte hij een orde, hij schreef brieven en woorden van wijsheid. Over zijn leven deden vele verhalen de ronde die nu nog steeds worden verteld.

Op deze avond wordt in een notendop het leven van Franciscus geschetst. Wat waren de belangrijke momenten? Waar was het hem om te doen? Wat maakt hem nu nog inspirerend? Hoe leeft hij voort?

De begeleiding is in handen van Lidwien Meijer. Zij is al vele jaren betrokken bij de franciscaanse beweging in Nederland. Zo was zij eindredacteur van het Franciscaans Maandblad en vertaalde een kinderboek over Franciscus.
Franciscus van Assisi
Rozenkransfeest Op zondag 6 oktober a.s. vieren wij het Rozenkransfeest. De viering begint om 9.30 uur. Om 15.30 uur bidden van de Rozenkrans, aansluitend vespers en plechtig Lof. Meer informatie is binnenkort te lezen in de Klepel en het Informatief.  
Welkom pater Tharsis Al eerder hebben wij u geïnformeerd dat pater M.V. Tharsis S.V.D. benoemd zal worden tot lid van het pastoraal team De Goede Herder met ingang van 1 september 2019, dit voor een periode van een jaar. Monseigneur Van den Hende vraagt Gods zegen over de benoeming en ons gebed. Op zaterdag 19 oktober om 18.00 uur zal in onze basiliek een presentatieviering worden gehouden voor pater Tharsis.  
Mariaconcert Op zondag 20 oktober a.s. om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur, is er een Mariaconcert in de basiliek. Het beloofd een bijzonder concert te worden met prachtige uitgebalanceerde bezetting. Vele mooie Marialiederen, deels met samenzang. Medewerking van de koren In Honorem Dei, Jubilatio en het Vocaal Ensemble Basiliek, dit onder leiding van dirigent / organist Bas van Houte. Daarnaast zingt de Oostercantorij, onder leiding van dirigent / organist Andries Stam. Solo sopraan is Annelies Prins. Bij het opsteken van de kaarsen zal onze bisschop, mgr. Van den Hende een korte homilie uitspreken. Toegang 5,00 euro per kaart (inclusief programmaboekje). U kunt uw kaarten reserveren / bestellen bij de heer Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl. Kaartverkoop is ook bij de voorverkoopadressen: Stichting Promotie Schiedam, Het Schiedams Boekhuis Hoogstraat, Boekhandel Post Scriptum Spaland en The Read Shop Express (in Vlaardingen). Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 t.n.v. 'Par. DGH Liduina Basiliek' o.v.v. 'Maria concert 2019'. Met vermelding van uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk kaarten te kopen omdat wij verwachten dat de kaarten spoedig zijn uitverkocht!  
Stichting Vrienden van de Liduinabasiliek Achterin de kerk treft u een folder aan van de Stichting vrienden van de Liduinabasiliek. De stichting hoopt meer en meer te bouwen op donateurs die zich verbinden door een (vast) bedrag over te maken aan de Vriendenstichting. Draagt u ook de Liduinabasiliek een warm hart toe? Word dan vriend! Wapen Liduinabasiliek
Johannes Chrysostomus De heilige van de maand september is de H. Johannes Chrysostomus, gedachtenis 13 september.

Johannes Chrysostomus werd geboren te Antiochië in het jaar 347. Hij verloor als klein kind al zijn vader. Zijn moeder, Anthusa geheten, was christen en bracht hem de eerste beginselen van het geloof bij, maar liet hem niet dopen. Daar zou hij als volwassene zelf voor moeten kiezen.

Welsprekendheid was in de tijd van Johannes Chrysostomus misschien wel het belangrijkste vak om verder te komen in de wereld: je moest het woord kunnen voeren. Omdat hij een hoogbegaafd spreker was, leek er voor hem een prachtige politieke carrière weggelegd. Maar tijdens zijn studies was hij gaan ontdekken dat de christelijke geloofsleer eigenlijk de enige levensbeschouwing was die iets te vertellen had over alle facetten van het leven, inclusief de kennis van het goddelijke, de zichtbare en onzichtbare wereld, de wetenschap, de vragen rond goed en kwaad en je eigen persoon. Johannes Chrysostomus trok zich als monnik terug in de eenzaamheid om God te zoeken. Hij had een grote bewondering voor Sint Paulus. Volgens zeggen zou Sint Paulus dan ook meermalen aan Johannes verschenen zijn om hem te helpen bij de interpretatie van moeilijke passages in de Heilige Schrift.

Johannes Chrysostomus is patroon van predikanten, kanselredenaars en bijenkwekers (vanwege zijn welsprekendheid, die vaak met honing wordt vergeleken) en van studenten. Hij wordt afgebeeld in liturgische gewaden (hij heeft veel geschreven over de heilige liturgie), met een boek, een bijenkorf (symbool voor de honingzoete woorden die uit zijn mond kwamen), met een duif (die zou bij zijn bisschopswijding vanuit den hoge neergedaald zijn en op zijn schouder zijn gaan zitten), met een engel (die zou hem herhaaldelijk verschenen zijn, met name in zijn ballingschapsperiodes om hem te troosten).
Johannes Chrysostomus
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.