Mededelingen van de Liduina Basiliek
Kindernevendienst Zondag 14 juli is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur kindernevendienst en kindercrèche.  
Pastorale zorg Met ingang van 1 september a.s. zal het pastoraal team van de parochie 'De Goede Herder' een iets andere samenstelling krijgen door het vertrek van de heer Koeleman. De beschikbaarheid van rector Egging voor onze parochie zal worden uitgebreid naar 0.8 fte (was 0.5 fte). Daarnaast hoopt de bisschop - afhankelijk van de werkvergunning - pater Melvin Tharsis S.V.D. te benoemen. Deze benoeming is vooralsnog afgegeven voor een jaar. De bisschop vraagt ons gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pater Tharsis en het pastoraal team, dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in onze parochie.  
Afscheid Kees Koeleman In parochieblad 'Kerk aan de Waterweg' hebt u kunnen lezen dat pastoraal werker Kees Koeleman wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt van parochie de Goede Herder. Om dit afscheid te vieren is er op vrijdag 6 september a.s. een bijeenkomst in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Aanvang 19.00 uur. Het thema van de avond is 'Voedsel voor de ziel', aangereikt door ds. Jan de Geus en Chantal van Heeswijk, theatermaakster, schrijfster en performer. Aansluitend een gezellig samenzijn en gelegenheid tot afscheid nemen (in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via telefoon 06- 10 70 99 11 of via een e-mail naar e.barendregt@goedeherderparochie.nl.

Op zondag 8 september a.s. om 10.30 uur wordt in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen een Woord- en communie (afscheids) viering gehouden, verzorgd door Kees Koeleman. Aansluitend aan de viering is een afscheidsreceptie om Kees de hand te schudden (in verband met de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf aanmeldt via telefoon 06- 10 70 99 11 of via een e-mail naar e.barendregt@goedeherderparochie.nl.

Als u een afscheidscadeau wilt geven dan graag in de vorm van een financiële bijdrage. Hiermee wil Kees een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan, namelijk de beklimming van de Kilimanjaro en een safari door Afrika, samen met zijn zoon. Als u een bijdrage wilt geven zijn er twee mogelijkheden: een bedrag overmaken op rekening nummer NL24 INGB 0004 4449 04 t.n.v. 'DGH-Exploitatierekening-Pax Christi' o.v.v. 'Afscheidscadeau Kees Koeleman'. Ook kunt u uw bijdrage deponeren in de speciaal hiervoor bestemde doos in kerk.

Als persoonlijk cadeau is het idee om Kees een herinneringsboek te geven, samengesteld uit de bijdragen die u als parochiaan, naar wij hopen, aanlevert. Wij willen u vragen om op een blad papier in A-4 formaat een mooie wens, een gedicht, een herinnering aan Kees of een leuke anekdote te schrijven. Eventueel voorzien van een foto, kaart o.i.d. Alle bijdragen worden dan verzameld, in een map gedaan en op 8 september aan Kees overhandigd. Uw bijdrage kunt u in de daarvoor bestemde doos deponeren of in de brievenbus van de pastorie. Wij hopen op veel A-4tjes als mooie herinnering aan Kees Koeleman in onze parochie en als dank voor zijn inzet en betrokkenheid voor velen van u persoonlijk.
Kees Koeleman
Huwelijksvoorbereiding Vanaf 6 september en 27 september 2019 worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een Marriage Course en een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen en Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeŽn, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekende component van hun relatie.

Klik hier voor de Marriage Course U leest hier meer over de inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.

Klik hier voor de Pre Marriage Course U leest hier meer over de inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande links van de Bisdom-website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl

Met hartelijke groet, Tjeerd Visser, vicaris-generaal Bisdom Rotterdam.
Marriage Course
Zoete Moeder van Den Bosch De heilige van de maand juli is Onze Lieve Vrouw (ook wel Zoete Moeder) van Den Bosch (gedachtenis 7 juli).

Rond 1380 kwam er in de kerk van St-Jan te Den Bosch een verering op gang voor een Mariabeeld dat aanvankelijk als oud en lelijk werd beoordeeld. Maar het jaar daarna vonden er reeds wonderen plaats bij pelgrims die naar het beeld waren toegekomen. De verslagen ervan werden zorgvuldig door een notaris opgetekend in een Mirakelboek. De Bossche St-Jan groeide uit tot een van de drukst bezochte Mariabedevaartplaatsen van de Nederlanden.

Dat werd abrupt afgebroken doordat Den Bosch in 1629 in handen viel van de protestantse prins Hendrik. Het beeld werd door trouwe gelovigen verborgen en dook vervolgens in Brussel weer op. Daar ging de devotie onverminderd voort. In 1853 zorgde bisschop Zwijsen ervoor dat het beeld terug kon keren naar de plaats van herkomst. Intussen was de St-Jan kathedraal, bisschopskerk, geworden. Maria kreeg een toegankelijke kapel vlakbij de ingang. Daar wordt ze elke dag vereerd door vele bidders temidden van een zee van kaarsen en verse bloemen.
Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.