Mededelingen van de Liduina Basiliek
Pinkstergroet Ook dit jaar willen we weer een Pinkstergroet brengen aan de gedetineerden van penitentiaire inrichting 'De Schie'. Gebleken is dat dit initiatief zeer gewaardeerd wordt door de gevangenen! Achter in de kerk liggen kaarten die getekend kunnen worden. Doet u alstublieft mee want u geeft de gedetineerden daarmee hoop en een signaal dat er ook buiten de gevangenis aan hen gedacht wordt.  
Jubileum pater Kunnekkadan Op zaterdag 27 mei om 17.00 uur is de viering van het 25-jarig priesterjubileum van pater Kunnekkadan in de deelgemeenschap HH. Petrus en Paulus te Maassluis: 'Uit dankbaarheid aan de Heer en iedereen'. Aansluitend wordt er een film gedraaid van pater Avin's priesterwijding in India. Tot slot zal pater Wooning een toespraak houden en een presentatie geven met als thema: 'Missie; verleden, heden en toekomst'. Pater Avin ziet graag als cadeau: Steun voor vorming en opleiding van missionarissen, studiebeurs voor een seminarist in India. U kunt uw gift storten op bankrekening NL95 INGB 0656 5654 11 ten name van 'Missieprocuur-SVD - Teteringen'.  
Jubileum mgr. Vismans Op zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag hoopt mgr. Vismans zijn 50-jarig priesterjubileum te mogen vieren in onze basiliek. De feestelijke eucharistieviering begint om 14.00 uur. De hoofdcelebrant is onze bisschop, mgr. Van den Hende. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! U bent van harte welkom om het Pinksterfeest en het 50-jarig priesterjubileum mee te vieren. Aansluitend bent u allen welkom in 'De Wilgenburg' voor een kopje koffie en kunt u mgr. Vismans (ZONDER GESCHENKEN) persoonlijk geluk wensen.  
Heiligen van de maand De heiligen van de maand mei zijn de IJsheiligen: Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De naamdagen van de genoemde IJsheiligen vormen een periode in mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers weer. Het is echter niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. IJsheiligen is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze 'strenge heren' dateren van rond het jaar 1000. De naam IJsheiligen komt van de naamdagen van vier heiligen die hierboven genoemd zijn. Drie is het heilig getal en daarom rekent men in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige landen wordt Sint Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort Sint Bonifatius er niet bij. Deze laatste heilige is niet de bekende Bonifatius, (bijgenaamd de Apostel van Duitsland), die in 754 te Dokkum werd gedood, want die heeft zijn feestdag op 5 juni. Zijn naamgenoot, de IJsheilige Bonifatius, was een Romeins burger die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus.  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.