Mededelingen van de Liduina Basiliek
Maria liederen Op zondag 1 oktober is (weer) het begin van de Mariamaand, Er is dan van 15.00 - 16.30 uur samenzang van Marialiederen in onze basiliek. Ons herenkoor In Honerem Dei en dameskoor Jubilatio zullen de zang verzorgen onder leiding van onze organist/dirigent Bas van Houte.  
Rozenkransfeest Op zondag 8 oktober vieren we het Rozenkransfeest. Binnenkort leest u hier meer over. Voor dit feest willen wij in onze basiliek extra bloemversiering aanbrengen. Wilt u misschien eens aan de bloemenbus denken? Bij voorbaat heel veel dank.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
Heilige van de maand De heilige van de maand september is de H. Aartsengel Michaël. In Frygië niet ver van Hiërapolis en Kolosse lag een plaats, Chonae geheten (= 'watervloed'). Daar was een wonderbaarlijke waterbron. Toen de apostel Johannes, bijgenaamd 'De Theoloog', in gezelschap van de apostel Filippus het evangelie aan het preken was in Hiërapolis, keek hij naar deze plek en voorspelde dat er een bron zou ontspringen; een bron van geneeskrachtig water, waardoor vele mensen hun gezondheid zouden terugkrijgen. Hij zei ook dat die plek nog eens bezocht zou worden door de heilige Michaël, de grote aartsengel van God. Heel spoedig daarna al ging die voorspelling in vervulling. Er kwam een waterbron tevoorschijn die tot in de wijde omtrek bekend stond om zijn wonderdadige kracht. Een heiden in Laodicea had een dochter die doof was. De vader maakte zich veel zorgen over zijn dochter, maar in een droom verscheen hem de aartsengel Michaël. Deze drong er bij hem op aan om zijn dochter mee te nemen naar de waterbron, dan zou zij haar gezondheid terugkrijgen. De vader gehoorzaamde onmiddellijk; hij nam zijn dochter met zich mee en ontmoette op die plek vele christengelovigen die genezing kwamen zoeken van de meest uiteenlopende kwalen. De man vroeg hun hoe hij genezing kon verkrijgen voor zijn dochtertje. De christengelovigen zeiden hem: 'In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest moet je de aartsengel Michaël aanroepen'. De vader deed precies zoals zij gezegd hadden en dompelde zijn dochter onder water. Op datzelfde moment begon zij te spreken. De vader liet zich dopen tezamen met zijn dochter en zijn gezin. Hij liet een kerk bouwen boven de bron ter ere van de aartsengel Michaël.  
  Eén van de vele gebeden tot de aartsengel Michaël luidt: Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze beschermer tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u nederig dat God hem zijn straf laat voelen. En u, vorst van de hemelse legers, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot ondergang van de zielen over de wereld rondgaan, door de kracht van God in de hel terug. Amen.  
  Meer informatie over de aartsengel Michaël kunt u vinden op: heiligen.net  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.