Mededelingen van de Liduina Basiliek
Collecte Nederlandse missionarissen Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. Rond Pinksteren is er een jaarlijkse campagne om het missiewerk onder de aandacht te brengen. Geeft u ook een financiële bijdrage? In het weekend van 1 en 2 juni a.s. wordt er een deurcollecte gehouden.  
Pinkstergroet Ook dit jaar willen wij gedetineerden een Pinkstergroet overbrengen. Doet u ook mee? Dit kan door middel van een kaart bijtijds te deponeren in de brievenbus van de pastorie of de collecteschaal. Graag 'Pinkstergroet' op de envelop vermelden! Wij weten dat de gedetineerden een dergelijke groet zeer op prijs stellen en voelen dat zij niet vergeten worden en enkel maar aan de zijlijn staan. Wilt u de kaart(en) uiterlijk zondag 2 juni inleveren?  
Opbrengst collecten De collecte van Roepingenzondag heeft 93,17 euro opgebracht. Voor de deurcollecte voor de Roparun is een bedrag van 421,87 euro binnengekomen. Verder is er voor de donaties en collecte t.b.v. het 12,5 jarig priesterfeest van rector Egging 800,89 euro ingezameld. Heel veel dank voor uw bijdragen!  
Lourdesreis 31 mei Op vrijdag 31 mei a.s. gaat een groep parochianen naar Lourdes. Wilt u intenties of geld voor kaarsen meegeven aan de pelgrims die naar Lourdes gaan, deponeer dan uw envelop met daarin de intentie en/of bijdrage voor de kaarsen in de doos achterin de kerk.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.