Mededelingen van de Liduina Basiliek
H. Hartfeest Vrijdag 23 juni is het hoogfeest van het H. Hart van Jezus. Om 19.00 uur is er een gezongen eucharistieviering in de H. Hartkerk. De celebrant in deze viering is rector Egging. Op deze dag is er om 19.00 uur geen eucharistieviering in onze basiliek, maar wel in de ochtend om 8.30 uur.  
Tentoonstelling over Maria Op zaterdag 1 juli wordt er onder leiding van pastoor Duynstee een bezoek gebracht aan een tentoonstelling over Maria in het Catharijneconvent in Utrecht. Verzamelen om 9.30 uur aan de achterzijde van Station Schiedam-Centrum. Wilt u mee, meldt u zich dan aan via een e-mail naar Elly Barendregt: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Vlaardingse kerken Pax Christi en H. Lucas. Meer informatie vindt u in 'Kerk aan de Waterweg' of op nevenstaande poster. Klik voor vergroting
Opbrengst Vastenactie De Vastenactie heeft dit jaar in de basiliek 1.265,00 euro opgebracht. Dit is een mooi resultaat. Met onze gaven maken wij het mogelijk dat jongeren in El Salvador uit de greep van de jeugdbendes blijven en een toekomst krijgen. Gulle gevers: mede namens de jongeren in El Salvador, hartelijk bedankt!  
Jubileum pater Avin De inzameling voor het cadeau bij het zilveren priesterjubileum van pater Avin Kunnekkadan heeft in de basiliek 465,00 euro opgebracht. Samen met de giften uit de andere deelgemeenschappen, is dit geld bestemd voor de opleiding van nieuwe missionarissen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!  
Heilige van de maand De heilige van de maand juni is de H. Barnabas. Hij was van Joodse afkomst uit de stam Levi en heette oorspronkelijk Jozef Justus en was afkomstig van Cyprus, waar zijn ouders een groot landgoed hadden. Zij stuurden hem naar Jeruzalem om - net als Paulus - in de leer te gaan bij de grote rabbi Gamaliël. Hoewel hij niet behoorde tot de Twaalf, wordt hij toch gerekend tot Jezus' eerste leerlingen. De overlevering is ervan overtuigd dat hij zich bevond onder de tweeënzeventig, die de Heer voor zich uitzond (Lucas. 10, 1). Na Jezus' hemelvaart had hij have en goed verkocht om zich voorgoed bij zijn aanhangers aan te sluiten. Door de vervolgingen van de kant der Joden, had hij zich genoodzaakt gezien met een aantal medeleerlingen uit te wijken naar de Syrische stad Antiochië, waar Jezus' leerlingen voor het eerst Christenen genoemd werden (Handelingen 11, 26). In Handelingen 4, 36 staat over hem geschreven: Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal 'zoon van de vertroosting' betekent.  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.