Mededelingen van de Liduina Basiliek
Voedselbank Juist in de kersttijd is er extra vraag naar voedselpakketten. Daarom houden we evenals vorig jaar de Adventsactie voor de Voedselbank. Geeft u alstublieft alleen houdbare levensmiddelen - en alstublieft geen kleding. Verder vragen wij u om naast de levensmiddelen een kaart met een kerstwens in de mand te doen. Bij voorbaat veel dank!  
Filmavond 'Mijn naam is Bernadette' Op maandagavond 10 december om 20.00 uur wordt de film 'Mijn naam is Bernadette' vertoond in de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Tevens is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor de Lourdesreis begin juni 2019. Ook als u niet mee gaat met de Lourdesreis bent u van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs gesteld.  
Kerstmusical De repetities voor de kerstmusical op kerstavond 24 december zijn in volle gang. Als er nog kinderen zijn die hierin willen meespelen en meezingen dan kunnen die zich nog aanmelden. De repetities zijn op maandag om 15.45 uur in 'De Wilgenburg'. Voor aanmelding en nadere informatie kan contact opgenomen worden met mevrouw Hagen: telefoon 06 - 30 22 40 79, e-mail treeshagen@gmail.com  
Kerstconcert Op zaterdag 22 december is er om 20.00 uur een kerstconcert in de basiliek m.m.v. de koren 'Jubilatio', 'In Honorem Dei', 'Orpheus', 'Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam', 'Vocalis' o.l.v. Bas van Houte en Annelies Prins. Arjen Leistra, hoofdorgel. Yryna Zhynkina, piano.

Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar bij de acolieten, Stichting Promotie Schiedam, Het Schiedams Boekhuis, Boekhandel Post Scriptum, The Read Shop Express Vlaardingen en Chris Borgdorff Assurantie te Overschie.
Flyer
Leesrooster Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat betekent ook een nieuw liturgisch leesrooster. Vindt u het fijn om dit leesrooster in een handzaam formaat te hebben, om zo de dagelijkse lezingen te kunnen volgen? De leesroosters liggen achter in de kerk. Een vrijwillige bijdrage kunt u deponeren in de bloemenbus. Er is een beperkt aantal leesroosters beschikbaar: Wie het eerst komt, die het eerst maalt.  
Eerste H. Communie Begin 2019 starten de voorbereidingen voor het feest van de eerste H. Communie. Ook dit jaar zullen wij weer samenwerken met de deelgemeenschappen H. Hart, Jacobus Martinus en Sint Jan-Visitatie. De communieviering is op 16 juni in de basiliek. Wilt u kinderen opgeven voor hun eerste H. Communie, dan kunt dit doen via de inschrijfformulieren achter in de kerk of via e-mail: eerstecommunieschiedam@gmail.com  
(Pre)Marriage Course Vanaf 11 januari 2019 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een PreMarriage Course georganiseerd, en wel in Rotterdam.

Deze Marriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekende component van hun relatie.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus gebaseerd op de Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Meer informatie over de inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie van de Marriage Course vindt u hier.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tjeerd Visser, vicaris-generaal van het Bisdom Rotterdam: t.visser@bisdomrotterdam.nl.
 
Lourdesreis Van vrijdag 31 mei t/m woensdag 5 juni 2019 organiseert parochie 'De Goede Herder' een reis naar Lourdes. Vertrek vliegreis vanaf Maastricht / Aachen Airport (bij voldoende belangstelling busvervoer naar het vliegveld). Geestelijke begeleiding pastor Duynstee. Over deze reis worden twee informatiebijeenkomsten gehouden, waarop u van harte welkom bent. Op donderdagmiddag 25 oktober om 14.00 uur in de pastorie van deelgemeenschap Jacobus en Martinus, Kerkweg 51 te Schiedam en op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis. Zie ook deze poster. Klik voor vergroting
Vrijwilligers bloemengroep De bloemengroep is nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers, dames en/of heren, die op vrijdagmorgen de bloemen in de kerk willen verzorgen. Wilt u dat onze kerk een mooie bloemversiering heeft - denkt u met name aan het komende Kerstfeest - dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw Bakker (010) 426 82 28.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.