Mededelingen van de Liduina Basiliek
Kindernevendienst Zondag 24 november is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur kindernevendienst en kindercrèche.  
Kerstreis Op vrijdag 13 december 2019 wordt er een kerstreis naar Luik – België gemaakt. Vertrek om 9.00 uur vanaf de basiliek. In Mastbos Breda staat er koffie met een gebakje voor u klaar, daarna vertrek naar Luik waar u de kerstmarkt kunt bezoeken.

Luik is het bezoeken meer dan waard: De Sint Pauluskathedraal, prachtige musea waaronder het Grand Curtius museum met kunstvoorwerpen en oudheden. De kerstmarkt van Luik is de oudste kerstmarkt van België en ook nog eens een van de grootste. Deze kerstmarkt telt maar liefst 200 chaletjes waar van alles te koop is wat met Kerstmis te maken heeft. Dit jaar staan er extra leuke activiteiten op het programma, want Luik is uitgeroepen tot Europese hoofdstad van het Kerstfeest.

Na het bezoek aan Luik vertrekken we naar Teteringen voor een drie-gangen-menu waarbij we ook onze bevindingen van de dag met elkaar kunnen delen. Verwachting is om 21.00 uur weer in Schiedam terug te zijn.

Er is een mogelijkheid om twee rolstoelen mee te nemen. Wij raden u aan om uw rollator mee te nemen aangezien er veel gelopen zal worden deze dag.

De kosten voor deze reis bedragen 49,00 euro. Dit is inclusief koffie/gebak en diner. Wilt u mee? Inschrijfformulieren liggen achterin de kerk.
Kerstmarkt Luik
Kerstconcert Op zaterdag 21 december is er een kerstconcert in de basiliek. Aanvang 20.15 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Met medewerking van de koren In Honorem Dei, Jubilatio, Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus en Gloria Toonkunst uit Vlaardingen. Dit geheel onder leiding van dirigent / organist Bas van Houte en Annelies Prins (Orpheus). Solisten: Annelies Prins, sopraan, solo hoofdorgel Arjen Leistra (Stadsorganist van Schiedam) en Yryna Zhynkina zowel solo als begeleidster van Orpheus.

De toegangskaarten zijn 7.50 per stuk inclusief programmaboekje. Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: 'Par. DGH Liduina Basiliek' o.v.v. ‘Kerstconcert 2019' met vermelding van uw adres op de overschrijving zodat wij de kaarten vooraf kunnen bezorgen. Ook kunt u kunt de kaarten reserveren bij de heer L. van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl. Wij raden u aan zo spoedig mogelijk kaarten te kopen, want wij verwachten dat de kaarten snel uitverkocht zullen zijn!

Kaartverkoop is ook bij de voorverkoop-adressen: Stichting Promotie Schiedam, Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat, Boekhandel Post Scriptum in Spaland en in Vlaardingen bij The Read Shop Express.
Kerstconcert
Kerstmusical De repetities voor de kerstmusical op kerstavond 24 december zijn begonnen. Als er kinderen zijn die hierin willen meespelen en meezingen dan zijn die van harte welkom! Kent u misschien kinderen die willen meedoen? Repetities zijn op zondag na de hoogmis zo rond 11.00 uur in de pastorie. Aanmelding en informatie? U kunt contact opnemen met mevrouw Hagen: telefoon 06 - 30 22 40 79, e-mail: treeshagen@gmail.com  
H. Mis donderdagavond De eerste Adventszondag is op 1 december a.s. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken voor Kerst 'Advent' genoemd. In de periode van de Advent is er iedere donderdagavond een eucharistieviering in de basiliek. Aanvang 19.00 uur. Ook na de Advent zal iedere donderdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering zijn. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom!  
Adventskrans maken Zaterdagochtend 30 november is er gelegenheid om een Adventskrans te maken in de Pax Christi kerk in Vlaardingen. Aanvang 10.00 uur (inloop 9.45 uur) tot circa 12.00 uur. Aanmelding voor 23 november! Wilt u de Adventskrans maken, dan verzoeken wij u zich aan te melden in verband met aanschaf van materialen. Informatie over het maken van de Adventskransen, de aanmelding en andere activiteiten zijn te lezen in 'Kerk aan de Waterweg'.  
Sint Maarten De heilige van de maand november is de H. Martinus van Tours, gedachtenis 11 november.

Sint Maarten, zoals Martinus in onze streken vertrouwelijk wordt genoemd, is in het Westerse Christendom één van de meest vereerde heiligen. Zijn leven werd beschreven door Sulpicius Severus. In feite is die levensbeschrijving een opsomming van losse gebeurtenissen. Sulpicius wilde laten zien, hoe heilig Martinus was. Hij is dus bepaald niet objectief, integendeel: zijn hele boek heeft maar één boodschap: Martinus is een echte leerling van Jezus. Zozeer zelfs dat hij steeds meer de trekken van Jezus begint te vertonen. Net als de apostelen destijds. Evenals de apostelen is Martinus door Jezus zelf uitgekozen om hetEevangelie te verkondigen onder de heidenen (= de mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord). Dat is de boodschap. Sulpicius zegt als het ware: 'Met Martinus zijn de tijden van het Evangelie in ons midden teruggekeerd.' Telkens wanneer we hem aan het woord laten, moeten we dus niet een historisch betrouwbaar verslag verwachten, zoals wij dat tegenwoordig zouden doen. Wat wij met onze wetenschappelijke maatstaven historisch zeker weten is bijzonder weinig.

Hij moet rond 316 geboren zijn en was afkomstig uit de landstreek die door de Romeinen Pannonië werd genoemd. Dat is ongeveer het huidige Hongarije. Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia. Omdat zijn vader militair was, viel hij onder de wettelijke bepaling dat hun kinderen eveneens een militaire loopbaan zouden volgen. Hij moet vijftien geweest zijn, toen hij bij het Romeinse leger werd ingelijfd. Drie jaar later laat hij zich dopen en weer een paar jaar later stapt hij uit het leger. Vanaf dat moment wordt zijn leven uitsluitend beheerst door de godsdienst.
Martinus van Tours
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.