Mededelingen van de Liduina Basiliek
Actie Kerkbalans Actie KERKBALANS is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Traditiegetrouw vragen wij in de tweede helft van januari aan de gelovigen gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie KERKBALANS campagne van 2017 is het thema 'Mijn kerk verbindt'. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de 'ieder voor zich' -mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie KERKBALANS. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De 'AKB' is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. DUS: de AKB is een vrijwillige bijdrage….maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Paaskaars Wilt u een paaskaars bestellen? Tot zondag 26 maart kunt u in de sacristie de afbeeldingen van de kaarsen zien en ook uw bestelling doorgeven. Uitsluitend contante betaling!  
Herdenking Maarten Luther Zondag 26 februari 2017 is er in de Grote of Sint Janskerk een herdenking van het optreden van Maarten Luther, vijfhonderd jaar geleden. De dag begint om 10.00 uur met een kerkdienst waarna er om 11.00 uur koffie is. Van 11.30 - 11.50 uur spreekt drs. Leo Raph. A. de Jong o.p. over het leven van Luther als kloosterling, met als ondertitel ‘Het beslissende moment'. Van 12.00 - 12.20 uur geeft ds. Taco Smit een lezing met als titel ‘De weg volledig afgelegd'. Pater de Jong is Rooms katholiek theoloog en kloosterling zoals Luther was. Ds. Smit is Lutheraans dominee in Schiedam. Het is mogelijk om alleen de lezingen bij te wonen. Wij verzoeken u dan wel vóór 11.30 uur aanwezig te zijn. Contactpersoon e-mail: info@leerhuisspiritualiteit.nl of José van der Torre, telefoon (0180) 85 99 55. Meer informatie vindt u op: leerhuisspiritualiteit.nl  
Digitale retraite In de komende Veertigdagentijd wordt er in onze parochie 'De Goede Herder' een digitale retraite gehouden. Als u zich hiervoor aanmeldt, ontvangt u elke avond een e-mail met een Bijbeltekst en een suggestie voor gebed. Het is aan u om elke dag wat tijd vrij te maken voor gebed en bij uzelf na te gaan wat de tekest met u doet. Op maandagavond 20 februari van 20.00 - 21.30 uur is er een kennismakingsavond. Daarna zijn er drie avonden waarop ervaringen en belevingen uitgewisseld kunnen worden: Donderdagavond 16 maart en maandagavond 27 maart van 20.00 - 21.30 uur en maandagavond 10 april van 20.15 - 21.45 uur. Alle avonden zijn in 'De Wilgenburg'. U kunt zich aanmelden via: ignatiaansbidden.org Voor de uitwisselingsavonden dient u zich aan te melden via het e-mailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl Meer informatie over deze digitale retraite vindt u in 'Kerk aan de Waterweg'.  
Heilige van de maand De heilige van de maand februari is de H. Blasius, bisschop en martelaar, gedachtenis 3 februari. De geschiedenis van een heilige die de dieren liefhad en daarom op zijn beurt door de dieren werd bemind. Zo begint het prachtige verhaal over de H. Blasius, bisschop van Sebaste. Hij hielp en genas alle schepselen, zowel mens als dier. De wonderbaarlijke genezing van en jongetje dat een visgraat had doorgeslikt, ligt aan de basis van de zogeheten Blasius-zegen. Op 3 februari komen de gelovigen in de kerk naar voren; de priester houdt bij elk twee gekruiste kaarsen voor de keel en spreekt het volgende gebed uit: 'Door de voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius, moge God u bevrijden van keelziekten en alle andere kwaad, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest'. Meer informatie over de H. Blasius kunt u hier vinden  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.