Mededelingen van de Liduina Basiliek
Liduinalof 0p zondag 6 mei hebben wij uitgebreid het Liduinafeest gevierd in Schiedam. Maar er is nog een feestdag van Liduina, de ‘eigenlijke’ feestdag op 14 juni, wij zullen dan stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina. Op zondag 10 juni is er daarom om 16.00 uur een feestelijk Liduinalof.  
Avond over Liduina Donderdag 14 juni organiseert de broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond in de Liduinabasiliek en de pastorie. Deze avond staat in het teken van het diocesane Jaar van Gebed. Wij bidden samen de vespers. Oud-rector Coert Biesjot zal een inleiding houden over ‘Liduina en het gebed’. En wij zullen daarover met elkaar in gesprek gaan. Het programma van deze bijzonder avond is als volgt:

19.00 uur: Gebeden vesperdienst bij het Liduina-altaar.

19.30 uur: Lezing over Liduina en het gebed, door Coert Biesjot O.S.B. (oud-rector van onze basiliek). Aansluitend gesprek en ontmoeting. Welkom op zondagmiddag 10 juni en op donderdagavond 14 juni, om opnieuw stil te staan bij Liduina van Schiedam!
 
Geloofsverdieping In het kader van de geloofsverdieping worden er drie avonden georganiseerd met als thema 'God aanwezig in ons vieren'. Tijdens de avonden wordt er op verschillende manieren geoefend in symbolisch denken door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen en er worden oefeningen gedaan. Ook zijn er momenten waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn 22 en 29 mei en 19 juni van 19.30 - 21.45 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen. De avonden staan onder begeleiding van rector Egging. Meer informatie vindt u in 'Kerk aan de Waterweg'. Aanmelding bij voorkeur via e-mail: koalsie@upcmail.nl  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
AKB Het is noodzakelijk dat wij onze financiële zorgen over ons huishoudboekje met u delen. Onze inkomsten vanuit de Aktie Kerkbalans, maar ook de collecten, alsmede de opbrengsten vanuit bijzondere vieringen, zoals uitvaarten en huwelijksinzegeningen lopen terug, terwijl wij echt geen mogelijkheden zien onze uitgaven nog verder terug te dringen.

Integendeel: Om onze gebouwen te conserveren zullen wij dit kalenderjaar en het komende jaar extra uitgaven moeten doen om onze gebouwen (deze kerk, de pastorie en de Wilgenburg) te beschermen tegen verdere lekkages, blikseminslagen, verbrokkelingen en allerlei andere ellende.

De laatste jaren teren wij dus in op ons vermogen en onze reserves. Maar dat hou je maar tijdelijk vol. Het negatief saldo van onze exploitatie is het afgelopen jaar wel verminderd, maar het blijft een negatief saldo.

Om het tij te keren moeten wij onze vaste kern parochianen (u dus) verzoeken om dieper in uw buidel te tasten. Wij wensen dus dat u uw bijdragen aan de Liduina Basiliek omhoog gaat brengen. Het blijkt nagenoeg onmogelijk om nieuwe mensen tot onze vaste kern van parochianen erbij te vinden. De keerzijde is, dat door overlijden onze vaste kern parochianen jaarlijks aan het verminderen is.

Teneinde aan de inkomstenkant onze middelen te verruimen vragen wij u allen uw bijdrage waar mogelijk te herzien. Wij denken eerder aan tientallen procenten meer, dan een geringe verhoging naar boven. Met alle respect, de nood is echt hoog. Wij hebben uw steun echt ook op dit punt hard nodig.

Stort u jaarlijks altijd een vast onveranderd bedrag, kan ik u persoonlijk laten zien, dat u door middel van een schriftelijke periodieke overeenkomst de fiscus mee kan betrekken bij uw gift. U bent dus in de gelegenheid met hulp van de fiscus uw bijdrage aan uw kerk te verhogen, zonder dat het u nauwelijks iets kost. Neem contact met mij of een ander bestuurslid (of lid van de AKB werkgroep) op voor een dergelijke overeenkomst. Op schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
kunt u alvast kijken wat het voordeel voor u zou kunnen zijn.

Mag ik op u rekenen, wij hebben het immers ook over uw huishoudboekje.
 
  Louis van Poppel, financieel beheerder.  
Sint Servatius De heilige van de maand mei is Sint Servatius van Maastricht (ook van Tongeren), Nederland; bisschop; gestorven 384; Gedachtenis 13 mei.

Dat Servatius bestaan heeft, lijdt geen twijfel. Volgens de overlevering was hij de tiende bisschop van Tongeren. Omdat hij de bisschopszetel overbracht naar Maastricht, staat hij te boek als de eerste bisschop van die stad. Er is een oude overlevering, die hardnekkig volhoudt, dat hij uit het oosten kwam, uit Armenië of zelfs Palestina. Een middeleeuwse legende weet van hem te vertellen, dat zijn moedertaal Hebreeuws was. Op oude middeleeuwse afbeeldingen treffen we tussen de Heilige Familie van Jezus soms ook het kind Servatius aan. Volgens de middeleeuwse legende stamde Servatius af van Esmerentia, de moeder van Jezus' oma Anna.
Klik voor vergroting