Mededelingen van de Liduina Basiliek
Kindernevendienst Zondag 27 januari is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur kindernevendienst en kindercrèche.  
Actie Kerkbalans De gezamenlijke kerken (Protestantse Kerk Nederland en de Rooms Katholieke Kerken in Schiedam) zijn op 19 januari aanstaande gestart met hun aktie kerkbalans.

Van de opbrengst kerkbalans worden het pastoraat, gebouwen, de erediensten en andere activiteiten bekostigd. Het klokluiden is een klinkende manier om de start van Actie Kerkbalans met elkaar te vieren. Daarom heeft burgemeester Lamers om 13.00 uur de klokken van de Grote of Sint Janskerk laten luiden.

Doet u ook mee? In de Klepel vindt u meer informatie. Alvast heel veel dank voor uw bijdrage aan Actie Kerkbalans!
Klik voor filmpje
Lezing over de rijkdom van de eucharistie Zuster Maria Nadiya Beznadiynych komt naar Schiedam om een lezing te houden. Zij behoort tot orde van 'Dienaressen van de Heer en van de maagd van Matara', beter bekend als 'de Blauwe Zusters'. Zuster Nadiya zal haar beleving vertellen over de aanwezigheid van de Heer in ons midden in de Eucharistie en in de Aanbidding. Pastoor Duynstee zal de lezing inleiden.

De lezing is in de pastorie van Liduinabasiliek, Singel 104 te Schiedam donderdagavond 24 januari van 20.00 22.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
Lezing over de Emmausgangers Op maandag 4 februari wordt er een lezing gehouden over de Emmausgangers in de Petrus en Pauluskerk - Maassluis. Tijdstip van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Meer informatie vindt u in het parochieblad 'Kerk aan de Waterweg'. Graag aanmelden vóór 25 januari via: e-mail  
Eerste H. Communie Begin 2019 starten de voorbereidingen voor het feest van de eerste H. Communie. Ook dit jaar zullen wij weer samenwerken met de deelgemeenschappen H. Hart, Jacobus Martinus en Sint Jan-Visitatie. De communieviering is op 16 juni in de basiliek. Wilt u kinderen opgeven voor hun eerste H. Communie, dan kunt dit doen via de inschrijfformulieren achter in de kerk of via e-mail: eerstecommunieschiedam@gmail.com  
Informatieavond H. Vormsel Op zondag 20 januari is er om 20.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen een informatieavond over het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel. Jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen gezamenlijk als één groep worden voorbereid. Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019. De informatieavond is alleen bedoeld voor u als ouder(s). Graag aanmelden vóór 18 januari 2019. Meer informatie: j.bergwerf@planet.nl  
Lourdesreis Van vrijdag 31 mei t/m woensdag 5 juni 2019 organiseert parochie 'De Goede Herder' een reis naar Lourdes. Vertrek vliegreis vanaf Maastricht / Aachen Airport (bij voldoende belangstelling busvervoer naar het vliegveld). Geestelijke begeleiding pastor Duynstee. Meer informatie vindt u op deze poster. Klik voor vergroting
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
Antonius Abt De heilige van de maand januari is de H. Antonius Abt, gedachtenis 17 januari.

Antonius werd rond 251 geboren in de Egyptische plaats Koma. Zijn levensverhaal is opgetekend door zijn leerling Sint Athanasius de Grote. Deze vertelt dat Antonius zich rond 310 naar Alexandrië begaf om zich als christen bekend te maken met de bedoeling de marteldood te ondergaan. Het was immers de tijd van de christenvervolgingen onder keizer Maximinus Daia (305-313). Maar deze liet hem ongemoeid. Teruggekeerd naar huis beoefende Antonius een nog strengere ascese en onderging hij het martelaarschap naar de geest, immers vanaf zijn 20e jaar leefde hij als kluizenaar. Dat kwam omdat hij als welgestelde jongeman eens in de kerk de evangelietekst hoorde voorlezen: 'Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg mij' (Matteus 19, 21). Antonius was zo gegrepen door die tekst, dat hij hem letterlijk in praktijk bracht en op zijn eentje de woestijn in trok.

Antonius Abt wordt dikwijls in de kunst afgebeeld met een varken, met een staf bekroond met een T (Tau). Deze T werd ook het symbool van de Antonieten. Andersom is de bel die de Antonieten luidden één van de attributen van Antonius geworden. Vaak heeft Sint Antonius ook nog een duiveltje (in verband met zijn bekoringen) bij zich en een fakkel of vurige vlammen.
Antonius abt