Mededelingen van de Liduina Basiliek
Vastenactie Dit jaar doen we mee met de landelijke vastenactie voor El Salvador, een land dat geteisterd wordt door geweld. Wij steunen katholieke organisaties die jongeren helpen een goed leven op te bouwen zodat ze uit handen van bendes blijven. Wist u dat voor 100,00 euro ouders en voogden een maand lang training kunnen krijgen over ethiek en opvoeding? Doet u ook mee? Achter in de kerk, naast de mand van de Voedselbank, staat een collectekist Hierin kunt u uw bijdrage deponeren. U kunt ook meedoen via de bank: NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van 'Parochie DHG, Liduinabasiliek, Schiedam' onder vermelding van 'Vastenactie 2017'. Alvast hartelijk dank!  
Digitale retraite In de Veertigdagentijd wordt er in onze parochie 'De Goede Herder' een digitale retraite gehouden. Als u zich hiervoor aanmeldt, ontvangt u elke avond een e-mail met een Bijbeltekst en een suggestie voor gebed. Het is aan u om elke dag wat tijd vrij te maken voor gebed en bij uzelf na te gaan wat de tekest met u doet. De digitale retraite is reeds begonnen, maar er zijn nog twee avonden waarop ervaringen en belevingen uitgewisseld kunnen worden: Maandagavond 27 maart van 20.00 - 21.30 uur en maandagavond 10 april van 20.15 - 21.45 uur. Beide avonden zijn in 'De Wilgenburg'. U kunt zich aanmelden via: ignatiaansbidden.org Voor de uitwisselingsavonden dient u zich aan te melden via het e-mailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl Meer informatie over deze digitale retraite vindt u in 'Kerk aan de Waterweg'.  
Jesus Christ Superstar Op donderdag 30 maart om 19.30 uur wordt de film 'Jesus Christ Superstar' gedraaid in de pastorie (dus niet in 'De Wilgenburg', zoals eerder is aangekondigd en zoals vermeld staat in 'Kerk aan de Waterweg'). Een aangrijpende en ontroerende film, opgenomen op locatie in Israël. Deze klassieker is opnieuw uitgebracht in de originele versie. Een belangrijke film in deze Vastentijd, die tot bezinning leidt en Jezus heel dichtbij brengt.  
Palmpaasstokken Kinderen die mee willen doen met het klaarmaken van de palmpaasstokken zijn welkom op woensdag 5 april om 14.00 uur in de 'De Wilgenburg'. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen zelf voor scharen en plakband zorgen! De ouders zijn ook van harte welkom!  
Matthäus Passion Op 5 april 2017 zal in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam voor de 23e keer de Matthäus Passion uitgevoerd worden. Het Schiedams Bachkoor startte in februari de repetities, onder begeleiding van dirigent Bas van Houte. Bas van Houte, die ook cantor/organist van de Liduinabasiliek in Schiedam is, heeft de algehele leiding tijdens de uitvoering. Het Jeugdkoor Applaus is ook alweer bezig om hun partij in te studeren, onder leiding van Anja Brands. Het orkest en de solisten zijn gecontracteerd, de kerk is besproken en er worden puntjes op de i gezet. Zo zal er tijdens de repetities extra aandacht worden besteed aan de uitspraak van het Duits. Aanvang uitvoering: 19.15 uur. Kaartverkoop: in de voorverkoop 25,00 euro, aan de zaal 30,00 euro. Voorverkoopadressen kunt u vinden op de website: http://www.matthauspassionschiedam.nl Via het 'contactformulier kaartverkoop' kunnen belangstellenden ruim op tijd hun kaarten in ontvangst nemen, dit voorkomt teleurstelling: vorig jaar was de Matthäus Passion een week vóór de uitvoering uitverkocht! Men kan ook 'Vriend van de Matthäus Passion' worden. Vrienden krijgen een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk. Opgeven bij Cees Koogje, telefoon 06 – 49 41 60 79. Klik voor vergroting
Zegening paasmandjes Op zaterdag 15 april om 12.00 uur zal pastoor Duynstee weer paasmandjes zegenen. Van harte welkom!  
Heilige van de maand Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria). De H. Jozef was timmerman van beroep (Mt 13, 55), een afstammeling van koning David en woont in Nazareth. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. In de evangelieverhalen komt Jozef alleen voor in Jezus' kindheidsverhalen (Mt 1, 1-16, Mt 2, 13, Lc 1, 27 en Lc 2, 4). Hij is een rechtschapen mens en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar Kind. Tijdens Jezus' openbare optreden wordt hij niet genoemd en men veronderstelt dat hij toen al overleden was. Jozef, bijgenaamd de Timmerman, geldt in het christelijk geloof als de pleegvader, of voedstervader, van de hoofdfiguur van het christendom, Jezus Christus. Volgens evangelieverhalen was hij ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd. Jozef wordt in het Evangelie van Matteüs genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob. De heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen en wordt aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. (Bron: Wikipedia).  
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.