Mededelingen van de Liduina Basiliek
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans 2020 is van start gegaan op 18 januari. De actie zal duren tot 1 februari. Ruim 2.000 kerken doen mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Ook dit jaar is het thema 'Geef voor je kerk'. Doet u ook mee? Poster-AKB
Romaanse Mens Ook dit jaar verzorgt de heer Frans Rosier weer lezingen in 'De Wilgenburg' over de Romaanse Mens. De lezingen zijn nog op 22 januari en 5 februari 2020 en zijn van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.  
Toetreden tot de katholieke Kerk Voor hen die de wens hebben katholiek te worden, zijn er bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten worden alle facetten van het geloof besproken. De bijeenkomsten zijn op dinsdagavonden, 28 januari, 25 februari, 10 maart, 17 of 24 maart en 2 april a.s., aanvang 19.30 uur tot plus minus 21.30 uur.

Woensdag 26 februari gaat u met elkaar naar de Aswoensdagviering in onze basiliek en is er na de viering een nagesprek. Op woensdag 8 april gaat u met elkaar naar de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam waar u een zegening ontvangt van de bisschop.

Denkt u er ook over om katholiek te worden? U kunt zich nog aanmelden. De priester zal dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om al dan niet aan de voorbereidingsavonden deel te nemen. Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Dit kan via e-mailadres: e.barendregt@goedeherderparochie.nl of telefonisch: (06) 31 99 09 59.
 
Digitaal collecteren Vanaf heden kunt u ook digitaal collecteren, indien u de Givt app gedownload hebt op uw mobiele telefoon. In de collecteschaal is een zender geplakt die uw voorgenomen bijdrage zal verwerken. U kunt van de week uw afschrijving zien op uw bankrekening. Lukt het nog niet, start u dan later in de maand en vraag onze hulp en betaal als vanouds contant. U kunt natuurlijk ook contant blijven betalen in dezelfde schaal indien u niet wenst bij te dragen via de Givt App. Bij voorbaat dank voor uw gaven! Logo-Givt
Bijbelrooster Achter in de kerk liggen een aantal bijbelroosters die u kunt meenemen. Indien de roosters er niet meer liggen, kunt u de roosters via het volgende emailadres bestellen: dekommel@gmail.com  
Don Bosco De heilige van de maand januari is Johannes (ook) Don Bosco. Gedachtenis 31 januari.

Don Bosco werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (thans Castelnuovo Don Bosco). Voor zijn tijd had hij bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. Hij maakte gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het Evangelie. Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet: voor een priester destijds bepaald ongewone eigenschappen. Maar hij was ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel richtte tot het verstand van de mensen en te weinig tot het hart.

Vanaf zijn priesterwijding in 1841 werkte hij in de achterbuurten van Turijn. Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog, wist door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongeren aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met de waarde van het Evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek. Hij schreef in die tijd een boek, getiteld 'De verstandige jongen'. Het haalde tijdens zijn leven alleen al in Italië een oplage van ruim zes miljoen exemplaren.

Om nog meer tot uitdrukking te brengen dat de zorg voor de jeugd een uitdrukking was van Gods zorg voor de mensen, stichtte hij voor mannen de Congregatie der Salesianen (1859) en voor vrouwen de Dochters van Maria (1872). Na een liefdevol leven vol inspanning, waarbij hij veel tegenwerking heeft moeten overwinnen en moest oproeien tegen allerhande vormen van onbegrip in de eigen kerk, stierf hij op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de eretitel mee van 'koning van de straatjongens en apostel van de verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-Boscohuizen voor jongeren genoemd. Don Bosco is patroon van Castelnuovo Don Bosco; daarnaast van circusartiesten, dansers, leerjongens, schooljongens, jeugd en jongeren in het algemeen, van jeugdzielzorgers en jongerenpastores en (katholieke) uitgevers. In 1934 werd Don Bosco heilig verklaard.
Don Bosco
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.