Mededelingen van de Liduina Basiliek
Kindernevendienst Zondag 21 januari is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur kindernevendienst.  
AKB De gezamenlijke kerken in Schiedam hebben de krachten gebundeld om de Actie Kerkbalans 2018 van start te laten gaan. Op zaterdag 20 januari om 12.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats in de Grote of St. Janskerk met als voorgangers ds. Russchen en pastoor Duynstee. Stadsorganist Leistra zal een klein intermezzo verzorgen. Burgemeester Lamers zal om 13.00 uur de klokken laten luiden. De bezorgers van de kerkbladen (bij ons dus 'De Klepel') worden verzocht deze vanuit de Grote of St. Janskerk mee te nemen. U bent allen zaterdag 20 januari van harte welkom onder het genot van een kopje koffie. Nevenstaand filmpje geeft nog wat extra algemene informatie over de Actie Kerkbalans. Klik voor filmpje
Film 'Lady in the Van' Op zondag 21 januari wordt de film 'Lady in the Van' vertoond in onze pastorie. Na de hoogmis van 9.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een broodje. De film begint rond 12.00 uur. Begeleiding door de heer K. Koeleman. Meer informatie kunt u vinden in 'Kerk aan de Waterweg'. Graag aanmelden via telefoonnummer (010) 426 82 28. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Leonard Cohen Op vrijdag 26 januari is er een avond 'Zo kan het licht erin' over Leonard Cohen georganiseerd door de werkgroep Geloofsverdieping. Leonard Cohen was een dichter en zanger die de vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg ging. Op deze avond luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen en tussendoor wordt er over zijn leven verteld. Cohen leefde van 1934 tot 2016 en was tot aan zijn dood een creatieve en oorspronkelijke man met gevoel voor de religieuze tradities. Op deze meditatieve luister-avond die begeleid wordt door Frank Kazenbroot, gevangenispastor uit De Schie, kan iedereen geraakt worden door de poëzie en de muziek. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en te delen wat we hebben ervaren. De avond wordt gehouden op vrijdag 26 januari 2018 van 20.00 uur tot circa 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.  
Film 'Silence' Op zaterdag 27 januari wordt de film 'Silence' vertoond in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk, mgr. Nolenslaan 99, Schiedam. Begeleiding pater L. de Jong. De film begint om 11.00 uur; inloop vanaf 10.30 uur. U wordt verzocht belegd brood mee te nemen voor de lunch om dit te delen met anderen. De film 'Silence' vertelt het verhaal van twee missionarissen die 300 jaar geleden in Japan leefden en die voor een afschuwlijke vraag worden gesteld: Kunnen zij hun katholiek geloof afzweren om een paar christelijk geworden boeren het leven te redden? De kosten zijn 8,00 euro. De dag duurt tot ongeveer 16.00 uur. In verband met de organisatie graag aanmelden bij pater J. van der Torre O.P., telefoon (0180) 85 99 55, e-mail info@leerhuisspiritualiteit.nl  
Geloofsverdieping In het kader van de geloofsverdieping zijn er drie bijeenkomsten met als thema 'Zeven Sacramenten en zeven bijbelverhalen'. Deze zijn op de woensdagmiddagen 21 en 28 februari en 7 maart van 14.00 - 16.00 uur in onze pastorie. Begeleiding door pastoor Duynstee. Meer informatie kunt u vinden in 'Kerk aan de Waterweg'. Graag aanmelden via telefoonnummer (010 426 82 28. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
Driekoningen Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matteus 2, 1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24, 17). De drie wijzen kregen namen. In het Grieks waren dat Apellius, Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. In de katholieke liturgie wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de doop van de Heer en de opdracht van de Heer in de tempel (2 februari), die thuishoren in de kerstcyclus, de tijd van Jezus' kindertijd en jonge jaren. Bron: Wikipedia.