Mededelingen van de Liduina Basiliek
Bijeenkomsten ouderenbonden De ouderenbonden in Schiedam, PCOB en de KBO, doen aan 'overzomeren'. Er worden twee bijeenkomsten gehouden. Op 18 juli aanstaande is het onderwerp 'Beroepen en uitvindingen'. Mw. De Leede, bestuurslid KBO, zal aan de hand van een aantal filmpjes praten over beroepen, bij voorbeeld zakkendragers en branders-knechten uit Schiedam, uitvindingen van voorwerpen die tegenwoordig gewoon zijn in ons dagelijks leven. De tweede bijeenkomst is op 15 augustus: 'In gesprek met de wethouder'. Mw. P. Van Aaken brengt haar jaarlijkse bezoek bij de ouderenbonden. De bijeenkomsten vinden plaats in St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Inloop: vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur begint het programma dat duurt tot ongeveer 11.45 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Kopij Kerk aan de Waterweg De redactie van Kerk aan de Waterweg is voor het nieuwe nummer dat in september zal verschijnen op zoek naar mooie inspirerende vakantiefoto's en/of ideeën die u elders heeft opgedaan. Misschien heeft u een indrukwekkende of juist heel eenvoudige kerk bezocht, of bent u onder de indruk geraakt van een andere bijzondere plek of locatie. Vertel in een korte toelichting waarom u juist deze kerk, locatie of plek zo bijzonder vond. Uw foto en verhaal kunt u toezenden vóór 6 augustus naar de redactie van Kerk aan de Waterweg: redactie@goedeherderparochie.nl  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.  
H. Martha De heilige van de maand juli is Martha van Bethanië. Gedachtenis 29 juli.

Martha wordt in de Evangeliën van Lucas en Johannes genoemd. Buiten Bijbelse bronnen is er over haar niet veel bekend, maar er is wel een omvangrijke traditie om haar heen ontstaan. De Bijbel zegt over haar dat zij met haar zus Maria en haar broer Lazarus in Bethanië woonde, een plaats niet ver van Jeruzalem. Jezus had een warme relatie met deze familie en kwam er geregeld op bezoek. Johannes verhaalt over de opwekking van Lazarus. Deze was gestorven terwijl Jezus in Galilea was. Toen hij bij hen aankwam was de man reeds vier dagen begraven. Het is dan Martha die haar geloof uitspreekt: 'ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen'. Vervolgens wekt Jezus Lazarus op uit de dood.

Lucas verhaalt over een andere gebeurtenis waarbij Jezus op bezoek was en Martha de zorg voor de bediening had waarop Martha vroeg: 'Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan, dat ze mij moet helpen'. De Heer gaf haar ten antwoord: 'Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden'.

Haar zorgzaamheid is de reden dat Martha de patrones is van mensen die met gastvrijheid van doen hebben.
Klik voor vergroting