Mededelingen van de Liduina Basiliek
Patroonsfeest Op zaterdag 6 mei wordt het patroonsfeest van onze parochie 'De Goede Herder' gevierd met een gebedsdienst om 17.00 uur in de Sint Jan de Doper Visitatiekerk. Er is die dag dan geen eucharistieviering in onze basiliek.  
Impulsweken Op zondag 14 mei gaan in parochie 'De Goede Herder' de impulsweken van start. In onze basiliek wordt er aandacht besteed aan 'Ik ben de Deur'. Twee parochianen vertellen onder de hoogmis wat hen inspireert in hun buitenkerkelijke werkzaamheden, door Kerk en geloof naar buiten toe. Na de hoogmis bent u welkom in 'De Wilgenburg' voor een kopje koffie en is er gelegenheid om vragen te stellen.  
Heilige van de maand De heilige van de maand april is de H. Liduina. Liduina werd in 1380 te Schiedam uit arme ouders geboren. In 1395 kwam zij bij het schaatsen op het ijs ten val. Dat was het begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Zij at bijna niets en leefde nagenoeg alleen van de H. Communie die haar regelmatig door de kapelaan van de parochiekerk werd gebracht. Liduina droeg haar pijn heldhaftig en stond haar bezoekers vol liefde en aandacht te woord. Op die manier was zij een bron van inspiratie voor haar omgeving. Gedurende haar ziekbed kreeg ze visioenen en vonden in haar bijzijn wonderen plaats. Op 14 april 1433 stierf Liduina en kwam er een eind aan haar lijdensweg.

Uit het boekje over heiligen voor kinderen, 'Roosjes uit de Hemeltuin':

Lidwina, na uw val op 't ijs
Begon uw weg naar 't paradijs,
Een weg van zwaar en bitter lijden
Die uitkwam bij 't zoetst verblijden.
Leer mij een zelfde weg te gaan
Door steeds na 't vallen op te staan.
 
AKB Actie Kerkbalans is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Sinds 1973 doen deze drie kerken gezamenlijk een beroep op de gemeenschap voor een financiële bijdrage. Wij vragen de gelovigen, gul te geven ten behoeve van de eigen plaatselijke kerk. Voor de Aktie Kerkbalans campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. En zo is het ook: we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. Ons geloof verbindt ons met elkaar en verbindt ons ook met hen die steun en bemoediging verdienen. In een verhardende samenleving waar de ieder-voor-zich-mentaliteit soms de overhand dreigt te krijgen, is het met name de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef alstublieft aan Actie Kerkbalans. Wij hebben het zo hard nodig. In sommige landen worden religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt met behulp van de staatskas en wordt het onderhoud van religieuze gebouwen van rijkswege gesubsidieerd. Wij zijn inmiddels ook bekend met akelige bijverschijnselen. Het zal niet voor niets zijn dat mgr. Vismans ons jaarlijks rond 7 oktober herinnerde aan de slag bij Lepanto toen de Christelijke cultuur tegen de verdrukking in toch stand hield. Als gelovig Katholieken in Nederland weten wij dat bijna alle kosten van de parochie op onze eigen schouders rusten. De AKB is de wijze waarop wij in staat worden gesteld de basiliek en haar gemeenschap in stand te houden. Of het nu de kosten van toner voor de kopieermachine, salaris van medewerkers of catechese voor de communicantjes betreft, de penningmeester moet er aan te pas komen. Dus: de AKB is een vrijwillige bijdrage... maar we kunnen niet zonder! Gunstige bijkomstigheid: giften aan onze parochie zijn fiscaal aftrekbaar. Het bestuur kan u daarover uitleg geven, de penningmeester in het bijzonder. Heel veel dank voor uw bijdrage.  
Misintenties Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.