Koren, organist/dirigent en concerten in de Liduina Basiliek
Herenkoor Het herenkoor In Honorem Dei bestaat sinds 16 februari 1880 en telt een kleine 20 leden. Het repertoire omvat meerstemmige Latijnse missen, gregoriaanse gezangen, requiems en motetten. Het koor zingt iedere zondag tijdens de hoogmis van 9.30 uur, behalve op de laatste zondag van de maand. Verder verzorgt het koor de zang op o.a. Allerzielen en tijdens het lof op oudejaarsdag, het Liduinafeest, het Rozenkransfeest en het hoogfeest van Christus Koning. Op de bijzondere hoogfeesten (Kerstmis, Pasen, Liduinafeest, Rozenkransfeest, Christus Koning) zingt het herenkoor samen met het dameskoor Jubilatio tijdens de hoogmis.  
Dameskoor Het dameskoor Jubilatio werd opgericht op 21 augustus 1979, aanvankelijk ter ondersteuning van het herenkoor. Later kreeg het koor een meer zelfstandig karakter en heeft nu 20 leden. Het koor zingt op de laatste zondag van de maand tijdens de hoogmis, in plaats van het herenkoor. Daarnaast wordt het Marialof in de maanden mei en oktober, en wordt in de Veertigdagentijd de Kruisweg muzikaal verzorgd door Jubilatio met medewerking van enkele heren.  
Organist/dirigent De organist/dirigent van het heren- en dameskoor is Bas van Houte. Bas van Houte werd geboren te Schiedam. Hij studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel (bij Jet Dubbeldam en Arie J. Keijzer) en koordirectie (bij Barend Schuurman). Tijdens deze studie volgde hij een interpretatiecursus voor oude Italiaanse orgelmuziek, de Kurt Thomas (zomer)cursus (dirigentencursus) en werd hij winnaar van het orgelconcours te Gorinchem. Na de studie aan het Rotterdams Conservatorium ging Bas van Houte AMV/Schoolmuziek studeren aan de Schumann academie. Diplomering (2e graads) via staatsexamen en (1e graads) via de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek.

Bas van Houte is werkzaam aan het PENTA college CSG Scala Rietvelden te Spijkenisse, als docent (eindexamenvak) muziek. Naast docent muziek is hij ook teamleider en maakt derhalve deel uit van de schoolleiding. Hij introduceerde het eindexamenvak muziek op Scala Rietvelden (voorheen Blaise Pascal) en eveneens de concerten door bovenbouwleerlingen in de pauzes.

Met ingang van 2016 dirigeert Bas van Houte het kamerkoor Delft Blue te Delft waarmee hij ook in 2015 de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoerde. Kamerkoor Delft Blue zingt voornamelijk a capella, van renaissance tot en met hedendaagse composities waarbij de nadruk ligt op moderner repertoire met een hoog ambitieniveau.

Met ingang van december 2016 dirigeert Bas van Houte Gloria Toonkunst Vlaardingen. Bas is als artistiek leider en dirigent verbonden aan verschillende projectkoren, waaronder de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach met het Schiedams Bachkoor in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam. Verschillende malen gaf hij een uitvoering van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in onze Basiliek met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam. Sinds enkele jaren verzorgt hij samen met Arjen Leistra een concert rond Allerzielen in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam met een projectkoor en solisten waarbij het Requiem van G. Fauré werd uitgevoerd alsmede het Requiem van M. Duruflé.

Daarnaast verzorgt Bas van Houte een viertal cantatediensten per seizoen met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam in samenwerking met het West Nederlands Bachorkest in de Bethelkerk te Vlaardingen op de zondagmiddag.
Bas van Houte
Concerten Op 3 april 2003 is de 'Stichting Concerten Basiliek' opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van het uitvoeren van concerten en andere muzikale manifestaties in de basiliek, met inachtneming van de canoniekrechtelijke voorschriften die gelden voor het gebruik van een R.K.-kerkgebouw. Het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach is reeds enkele malen (gedeeltelijk) uitgevoerd. Concerten worden aangekondigd bij de mededelingen.