Liturgische kalender van de Liduina Basiliek, week 47, 2017
Zondag
19 november
9.30 uur   Drie-en-dertigste zondag door het jaar. De hoofdcelebrant in deze viering is pastoor Hagen in concelebratie met mgr. Vismans. De hoogmis wordt muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio. Viering uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijksjubileum van de heer en mevrouw Hagen-van Kan. Na de viering is er een deurcollecte voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling).  
Woensdag
22 november
8.30 uur   Gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares. Op deze dag in het midden-van-de-week bent u welkom in de eucharistieviering.  
Vrijdag
24 november
8.30 uur   Gedachtenis van de HH. Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren. Eucharistieviering. Aansluitend bent u welkom in de pastorie voor een kopje koffie. Na de eucharistieviering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.  
Zaterdag
25 november
18.00 uur   Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan.  
Zondag
26 november
9.30 uur   Laatste zondag van het kerkelijk jaar: Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. De celebrant in deze viering is pater Kunnekkadan. De hoogmis muzikaal verzorgd door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio.  
  16.00 uur   Feestelijk Lof ter afsluiting van het kerkelijk jaar, met processie en Te Deum. Bruidjes zijn van harte welkom. Muzikale verzorging door ons herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio